Katalog

slika Vanka

opis

Pejzaž s morskom hridi

pastel na papiru

31,8 x 30,5 cm

inv. br. VA-74

Pejzaž s morskom hridi, pastel na papiru, 31,8 x 30,5 cm
(Memorijalna zbirka Maksimilijan Vanka, inv. br. VA-74)
slika Vanka

opis

Meksički zaljev, 1960.

pastel na papiru

35,8 x 43 cm

sign.: d.l.k. M. Vanka / MEXICO. 960.

inv. br. VA-76

Meksički zaljev, 1960., pastel na papiru, 35,8 x 43 cm
(Memorijalna zbirka Maksimilijan Vanka, inv. br. VA-76)

skriveni linkovi za galerije