Impressum

Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Za nakladnika:
Akademik Dario Vretenar, glavni tajnik

Odgovorni urednik:
Akademik Vladimir Marković

Urednik:
Borivoj Popovčak

Autorica virtualne izložbe:
Ivana Gržina

Recenzentice teksta uz virtualnu izložbu:
dr. sc. Ivana Mance
dr. sc. Ana Šeparović

Lektura i korektura:
Maja Silov Tovernić

Oblikovanje, programiranje i implementacija izložbe:
Link2 d.o.o.
Goran Zlodi
Ivanka Maroević

Fotografije:
Arhiv Memorijalne zbirke Maksimilijan Vanka HAZU
Damir Fabijanić
Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora HAZU
Hrvatski državni arhiv
Kabinet grafike HAZU
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

Godina izdanja: 2020.

Izložba je ostvarena financijskom potporom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.