Izložba umjetnina iz Memorijalne zbirke
MAKSIMILIJAN VANKA
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Korčuli

Maksimilijan Vanka (11. 10. 1889. – 2. 2. 1963.) važan je hrvatski umjetnik, djelatan od drugog desetljeća prošloga stoljeća sve do svoje iznenadne smrti. Četvrt stoljeća ranije nastanio se u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je povelik dio njegova stvaralaštva ostao izvan domovine. […] Opširnije

MAKSIMILIJAN VANKA
Lorem ipsum dolor sit

POVIJEST ZBIRKE
Consectetur adipiscing elit sed

KATALOG
Duis aute irure dolor in

gumb za dole ne dirati jer će nestati nakon otvaranja editora

mobilno zaglavlje

MAKSIMILIJAN VANKA
Lorem ipsum dolor sit

POVIJEST
ZBIRKE

Consectetur adipiscing elit sed

KATALOG
Duis aute irure dolor in

vila Vanka

Novo zaglavlje

Izložba umjetnina iz Memorijalne zbirke
MAKSIMILIJAN VANKA
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Korčuli

Središnji tekst

O izložbi

Maksimilijan Vanka (11. 10. 1889. – 2. 2. 1963.) važan je hrvatski umjetnik, djelatan od drugog desetljeća prošloga stoljeća sve do svoje iznenadne smrti. Četvrt stoljeća ranije nastanio se u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je povelik dio njegova stvaralaštva ostao izvan domovine. Uz James A. Michener Art Museum u Doylestownu (Pennsylvania) i privatne zbirke umjetnikovih nasljednika, Memorijalna zbirka Maksimilijana Vanke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti okuplja najveći broj njegovih djela. Zbirka je smještena u vili pozicioniranoj na rtu sv. Nikole, pri ulazu u zapadnu luku grada Korčule. Ustrojena je zahvaljujući obitelji Stetten-Vanka, koja je nedugo nakon umjetnikove smrti Akademiji darovala dvije tamošnje nekretnine, stotinjak pokojnikovih umjetničkih radova (slika, crteža, sitne plastike) i vrijednu dokumentarnu građu. Veća kuća, u kojoj su umjetnine izložene od samoga početka, u nekoliko je navrata obnavljana i adaptirana te su osuvremenjivani izložbeni postavi. U ljeto 2019. godine, u okviru postupka planirane najnovije renovacije, umjetnine su privremeno izmještene u Zagreb, u čuvaonice Strossmayerove galerije, Akademijine muzejsko-galerijske jedinice pod čijom je stručnom skrbi Zbirka već desetljećima. Umjetnički su predmeti podvrgnuti pregledima stručnjaka iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda, na temelju kojih su poduzete mjere njihove preventivne zaštite i zacrtan dugoročni plan konzervatorsko-restauratorskih zahvata. Fizička dostupnost građe pružila je priliku za njezinu pomniju vizualnu egzaminaciju, čiji će preliminarni rezultati, upotpunjeni komparativnim uvidom u umjetnine te u arhivsko gradivo drugih javnih i privatnih imatelja, biti predočeni ovom izložbom. Bez ambicije retrospektivnog pregleda, njezin je cilj predstaviti Zbirku te je u granicama dosadašnjih spoznaja staviti u odnos s ostatkom poznatog dijela Vankina opusa. Od stotinjak radova zastupljenih u zbirci, izložbom je obuhvaćena otprilike polovica. Nastojeći se u najvećoj mogućoj mjeri voditi kriterijem likovne vrijednosti, temeljni je raison selekcije bila reprezentativnost pojedinog rada u odnosu na iznimnu heterogenost žanrovsko-tematskih odrednica, oblikovno-stilskih značajki te tehnika zastupljenih u Vankinu opusu. Dodatni je ograničavajući čimbenik pri izboru bilo stanje umjetnine. Izložba je organizirana u tri cjeline, od kojih je prva osvrt na umjetnikov život i rad, u fokusu druge jest sama Zbirka, nakon čega slijedi katalog izabranih umjetnina.

css