Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Katalog

Pretraži katalog

Napredna pretraga
  • Poništi sve filtere
Bogorodica s karanfilom
Prema: Rafael (Urbino, 1483. – Rim, 1520.)
Otvori
Suzana i starci
Majstor izgubljenog sina (djelatan: Antwerpen, oko 1530. – 1560.)
Otvori
Bogorodica s Djetetom, nakon 1525.
Jörg Breu St. (Augsburg, oko 1475. – Augsburg, 1537.)
Otvori
Ples pred krčmom, nakon 1640.
Prema: David Teniers Ml. (Antwerpen, 1610. – Bruxelles, 1690.)
Otvori
Tučnjava
Flamanski slikar
Otvori
Kermes, oko 1645.
David Teniers Ml. (Antwerpen, 1610. – Bruxelles, 1690.)
Otvori
Oluja na moru
Claude Joseph Vernet (Avignon, 1714. – Pariz, 1789.)
Otvori
Muškarac čita i žena za stolom, nakon 1650.
Prema: David Teniers Ml. (Antwerpen, 1610. – Bruxelles, 1690.)
Otvori
Seljak se udvara starijoj ženi, nakon 1653.
Prema: Adriaen van Ostade (Haarlem, 1610. – Haarlem, 1685.)
Otvori
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar

Katalog je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba 2021. godine te sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta  IP-2020-02-1356 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (ZagArtColl_ProResearch, 2021. - 2024.)

chevron-down