Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Katalog

Pretraži katalog

Napredna pretraga
  • Poništi sve filtere
Portret Abbéa Bossueta
Francuski slikar 17. stoljeća
Otvori
Bitka s Turcima
Način: Jacques Courtois Il Borgognone (Saint-Hyppolite, 1621. – Rim, 1676.)
Otvori
Pastiri nad izvorom
Pripisano: Gaspard Dughet Poussin (Rim, 1615. – Rim, 1675.)
Otvori
Tobija i anđeo
Neznani slikar 18. stoljeća
Otvori
Sveti Benedikt i sveti Augustin, oko 1490.
Giovanni Bellini (Venecija, oko 1435. – Venecija, 1516.)
Otvori
Sveti Sebastijan, 1514.
Vittore Carpaccio (Venecija, oko 1465. – Venecija, oko 1525.)
Otvori
Krajolik s vjetrenjačama, oko 1840.
Alexandre-Gabriel Decamps (Pariz, 1803. – Fontainebleau, 1860.)
Otvori
Sveti Nikola s anđelima i donatorima, oko 1395.
Francesco di Michele / Maestro di San Michele a Mensola (djelatan: Prato i Firenca, oko 1375. – 1400.)
Otvori
Otmica Prozerpine (?)
Venecijanski slikar 17. stoljeća (?)
Otvori
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar

Katalog je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba 2021. godine te sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta  IP-2020-02-1356 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (ZagArtColl_ProResearch, 2021. - 2024.)

chevron-down