Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Katalog

Pretraži katalog

Napredna pretraga
  • Poništi sve filtere
Četiri anđela, oko 1490.
Talijanski slikar (2. pol. 15. st.)
Otvori
Sveti Kuzma (ili Damjan), oko 1490.
Talijanski slikar (2. pol. 15. st.)
Otvori
Izgon Adama i Eve iz raja, oko 1514.
Mariotto Albertinelli (Firenca, 1474. – Firenca, 1515.)
Otvori
Bogorodica s Djetetom
Giovanni Battista Salvi (Il Sassoferrato) (Sassoferrato, 1609. – Rim, 1685.)
Otvori
Bogorodica s Djetetom i svetima Franjom i Jeronimom, oko 1490.
Biagio d’Antonio (Tucci) (Firenca, oko 1450. – Firenca, 1516.)
Otvori
Bogorodica s Djetetom
Talijanski slikar 18. stoljeća
Otvori
Sveti Juraj ubija zmaja, oko 1600.
Cavaliere d’Arpino / Giuseppe Cesari (Arpino, 1568. – Rim, 1640.)
Otvori
Uskrsnuće Kristovo
Pripisano: Majstor Dvanaest apostola (Ferrara, oko 1520. – 1575.)
Otvori
Mladi Bakho
Francesco Albani (?) (Bologna, 1578. – Bologna, 1660.)
Otvori
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar

Katalog je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba 2021. godine te sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta  IP-2020-02-1356 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (ZagArtColl_ProResearch, 2021. - 2024.)

chevron-down