Popis izložaka

Stjepan Lypoldt
Biskup Josip Juraj Strossmayer, oko 1880.
albuminska fotografija, 9,6 × 5,7 cm, kaširano na karton 10,6 × 6,3 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-030222

„Strossmayer Mecenas“, iz: Pozor god. 5, br. 103 (20. 3. 1866.), str. 402
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048393

Darovnica J. J. Strossmayera, 2. 10. 1868.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 199/1868

Ludwig Schwoiser
Narodni dom u Opatičkoj ulici 18, 1864.
albuminska fotografija, 14 x 18,3 cm, kaširano na karton 15 x 21 cm
iz albuma Uspomena na Zagreb
Muzej grada Zagreba, MGZ 4859b/12

„Darovnica za sgradu galerije“, iz: Vienac: zabavi i pouci god. 7, br. 14 (3. 4. 1875.), str. [217]
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12950&tify=%7B%22pages%22%3A%5B5%5D%7D

Pismo biskupa Strossmayera banu Ivanu Mažuraniću, Đakovo, 17. 4. 1875.
rukopis
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-78, Zemaljska vlada, Predsjedništvo, PRZV VI 1023/1875

Johann Tschopp
Ladislav (Lacko) Mrazović
albuminska fotografija, 10,5 x 6,5 cm
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Ostavština Izidora i Štefe Kršnjavi, K1-f2

Gebrüder Varga
Studijski portret Rikarda Jorgovanića
albuminska fotografija, 10,5 x 6,1 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-14349

Dušan Kotur, iz: Tadija Smičiklas, Franjo Marković, Matica hrvatska od godine 1842. do godine 1892.: spomen-knjiga. U Zagrebu : Izd. Matice hrvatske, 1892., str. [280]
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Franjo Rački, iz: Prosvjeta god. 2, br. 5 (1. 3. 1894.), str. 133
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Friedrich von Schmidt
fotografija, 16,8 x 11,9 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 1252

Tlocrt i položajni nacrt Akademije i Galerije slika na platou Griča iz 1875., iz: „Akademička palača u Zagrebu: sa dvie slike“, Vienac: zabavi i pouci, god. 8, br. 1 (1. 1. 1876.), str. 4
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2051565

Projekt glavnog pročelja Akademijine palače i Galerije slika iz 1875., iz: „Akademička palača u Zagrebu: sa dvie slike“, Vienac: zabavi i pouci, god. 8, br. 1 (1. 1. 1876.), str. [5]
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2051565&tify={%22pages%22:[2],%22view%22:%22info%22}

Pismo biskupa Strossmayera Akademiji u kojem prihvaća prijedlog dodijeljenog zemljišta za zgradu Galerije slika na južnom kraju Zrinjskoga trga, 17. 4. 1876.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 129/1876

Friedrich von Schmidt
Projekt za glavno pročelje palače Akademije, Arheološkog odjela Narodnog muzeja i Galerije slika, 1877.
Zbirka Tihomila Stahuljaka u vlasništvu gospodina Josipa Jurja Gašparca, Zagreb

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prizemlja Akademijine palače prema projektu iz veljače 1877.
Zbirka Tihomila Stahuljaka u vlasništvu gospodina Josipa Jurja Gašparca, Zagreb

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prvog kata Akademijine palače prema projektu iz veljače 1877.
Zbirka Tihomila Stahuljaka u vlasništvu gospodina Josipa Jurja Gašparca, Zagreb

Friedrich von Schmidt
Tlocrt drugog kata Akademijine palače prema projektu iz veljače 1877.
Zbirka Tihomila Stahuljaka u vlasništvu gospodina Josipa Jurja Gašparca, Zagreb

Friedrich von Schmidt
Izvedbeni projekt za glavno pročelje Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Zbirka Tihomila Stahuljaka u vlasništvu gospodina Josipa Jurja Gašparca, Zagreb

Friedrich von Schmidt
Izvedbeni projekt za začelje Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Kabinet za arhitekturu i urbanizam HAZU, AKA97/1A16

Friedrich von Schmidt
Izvedbeni projekt za bočno pročelje Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Kabinet za arhitekturu i urbanizam HAZU, AKA97/1A14

Friedrich von Schmidt
Uzdužni presjek Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Kabinet za arhitekturu i urbanizam HAZU, AKA97/1A11

Friedrich von Schmidt
Poprečni presjek Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Kabinet za arhitekturu i urbanizam HAZU, AKA97/1A12

projekt Akademije

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prizemlja Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, HR-NAZg, Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja, DM, III-33

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prizemlja Akademijine palače, varijanta konačnog rješenja, 1877.
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, HR-NAZg, Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja, DM, III-33

projekt Akademije

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prvog kata Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, HR-NAZg, Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja, DM, III-33

projekt Akademije

Friedrich von Schmidt
Tlocrt drugog kata Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, HR-NAZg, Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja, DM, III-33

projekt Akademije

Friedrich von Schmidt
Tlocrt tavana Akademijine palače, svibanj – lipanj 1877.
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-102, Zbirka fotografija

Poziv Gradskoga poglavarstva za dostavu ponuda za posao rušenja postojećih građevina na lokaciji na Zrinjskome trgu namijenjenoj gradnji Akademijine palače, 7. 8. 1877.
tiskovina
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 234/1880

Građevinska dozvola za gradnju Akademijine palače, 30. 8. 1877.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 325/1880

Gjuro & Ivan Varga
Herman Bollé
albuminska fotografija, 18,8 x 9,5 cm, kaširano na karton 20,5 x 10 cm
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Ostavština Izidora i Štefe Kršnjavi, inv. br. F/O KRŠ-28

Posjetnica Hermanna Bolléa
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-59, Ostavština J. J. Strossmayera, XI C

Fasadne opeke ciglane Heinricha Draschea rabljene pri gradnji Akademijine palače Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Hinko Krapek
Sjeverno i zapadno pročelje tek sagrađene Akademijine palače, oko 1880.
albuminska fotografija, 6,6 x 10,4 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-8329

pismo banu

Pismo biskupa Strossmayera upućeno banu Ladislavu Pejačeviću s molbom za novčanu pomoć za obnovu potresom oštećene zgrade Akademije, 24. 1. 1881.
rukopis
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-78, Zemaljska vlada, Predsjedništvo, PRZV VI-1 1281/1881

molba Strossmayera

Molba biskupa Strossmayera Akademiji da organizira prijenos umjetnina pod Kršnjavijevim nadzorom, 1. 7. 1882.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 147/1883

Henri La Lieure de l’Aubepin
Izidor Kršnjavi, Rim, 1876.
albuminska fotografija, 10,5 x 6,5 cm
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Ostavština Izidora i Štefe Kršnjavi, K1-f2

ravnatelj Kršnjavi

Franjo Rački, Bogoslav Šulek, Službena obavijest o imenovanju ravnateljem zbirki slika i umjetnina JAZU, 29. 3. 1883.
rukopis
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Ostavština Izidora i Štefe Kršnjavi, K2-f3, 60

Središnji dio zida stubišta prema drugome katu Akademijine palače, s posvetnom pločom u povodu dovršenja gradnje i s Consonijevom slikom Sveti Ćiril i Metod pred papom Hadrijanom, nakon 1895.
fotografija
Arheološki muzej u Zagrebu, Arhiv, AAMZ-73

Dio arkada te stubišta prvog i drugog kata Akademijine palače, prije 1911.
svjetlotisak, 27,1 x 23,1 cm, kaširano na karton 27,9 x 23,7 cm
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Postav Arheološkog odjela Narodnog muzeja u prizemlju atrija Akademijine palače
fotografija
Arheološki muzej u Zagrebu, Arhiv, AAMZ-73

Postav Arheološkog odjela Narodnog muzeja u prizemlju Akademijine palače
želatinski negativ na staklu
Arheološki muzej u Zagrebu, Arhiv, AAMZ-73

Izvorno rješenje stubišta prema prvom katu Akademijine palače, prije pregradnje 1948.
želatinska fotografija, 39,8 x 29,8 cm
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 1877.

Atelier Schädler
Ćiro Truhelka, Sarajevo, oko 1900.
albuminska fotografija
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-835, Truhelka Ćiro, 9.1.

Herman Fickert
Pogled na Zagreb s juga, 1880.
albuminska fotografija, 29,2 x 36,5 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenog 1880., 1881.
Muzej grada Zagreba, MGZ-4854/67

Kip sv. Jurja A. D. Fernkorna na Akademičkom trgu ispred Kemijskog laboratorija, list s fototipijom, iz: Viesti Družtva inžinira i arhitekta god. 6, br. 3
(30. 9. 1885.)
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Ivan Standl
Kip sv. Jurja unutar rondele na Akademičkom trgu, između 1892. i 1895.
albuminska fotografija, 13,4 x 20,5 cm
iz albuma Zagreb, 1895.
Muzej grada Zagreba, MGZ-5055/5

Eduard Kastiana
Pogled na dio istočnog pročelja Akademijine palače, na dio perivoja Akademičkog trga te na Zrinjevac, 1888.
albuminska stereofotografija, 8,1 × 17,7 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-032622

Ivan Standl
Pročelje Akademijine palače, oko 1895.
albuminska fotografija, 13,4 x 20,5 cm
iz albuma Zagreb, 1895.
Muzej grada Zagreba, MGZ-5055/13

Eduard Kastiana
Pogled na Zagreb s juga, 1888.
albuminska fotografija, 22,5 x 119 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-14512b

Ivan Standl,
Akademijina palača s juga, oko 1895.
albuminska fotografija, 11,2 x 16 cm
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1442, Zbirka fotografija I. Standla, 1-15

Oton Iveković
Vestibul HAZU u Zagrebu, 1899.
akvarel na papiru, 41 x 57,2 cm
Hrvatski školski muzej, HŠM Mp 2507

Oton Iveković
Vestibul HAZU u Zagrebu, 1899.
akvarel na papiru, 41 x 57,2 cm
Hrvatski školski muzej, HŠM Mp 2509

Friedrich von Schmidt
Tlocrt prvog kata Akademijine palače, sa skicom oslika na stropovima dijela prostorija koju je docrtao Bollé, 1877.
Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu, HR-NAZg, Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja, DM, III-33

Gjuro & Ivan Varga
Johann(es) Clausen, oko 1905.
fotografija
privatno vlasništvo, ljubaznošću gospodina Dragana Damjanovića

Velika dvorana Hrvatskoga glazbenog zavoda, iz: Antun Goglia, Hrvatski glazbeni zavod: 1827. – 1927. Zagreb : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1927., str. 50
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU

[Dvojezični reklamni oglas] J. Clausen, Ilica 35/Agram Ilica 35, iz: Dragutin Hirc, Ivan Marhula, Vodić kroz grad Zagreb, zagrebačku okolicu i Jubilarnu izložbu. Zagreb : Tisak I. Kralj, 1891., str. XI
isječak iz tiskovine
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Knjižnica

Rudolf Mosinger?
Atrij Galerije slika na drugom katu Akademijine palače, poč. 20. stoljeća
fotografija
Arheološki muzej u Zagrebu, Arhiv, AAMZ-73

Rudolf Mosinger?
Atrij Galerije slika na drugom katu Akademijine palače, poč. 20. stoljeća
fotografija
Arheološki muzej u Zagrebu, Arhiv, AAMZ-73

Stubište drugoga kata palače Akademije s tapiserijom Otmica Sabinjanki i s vidljivim detaljima dekorativnoga zidnog oslika, nakon 1917.
želatinski negativ na staklu, 24 x 18 cm
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Naslovnica časopisa Svijet knj. 19, god. 10, br. 5 (26. 1. 1935.), str. [1]
Hrvatski državni arhiv, Knjižnica

Ulazno predvorje Akademijine palače prije adaptacije 1947.
želatinska fotografija, 39,8 x 29,8 cm
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 1877.

Ivan Standl
Marovska ulica nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,7 x 19,5 cm, kaširano na karton 30 x 36,8 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ivan Standl
Unutrašnjost crkve u Kašini nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,7 x 19,5 cm, kaširano na karton 30 x 37 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Herman Fickert
Pristerova kuća nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 15,2 x 20,5 cm
iz albuma Uspomena na zagrebački potres od 9. studenoga 1880.
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-15857-7

Situations-Plan von Agram mit Angabe der Schäden, welche durch das Erdbeben vom 9ten November 1880 verursacht wurden/Zágráb Térképe az 1880ki november 9ki […], iz: Max Hantken von Prudnik, Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880.: Bericht an das k. ung. Ministerium für Ackerbau, Gewerbe und Hände. Budapest : Gebrüder Légrády, 1882., tabla 11
stranica iz tiskovine
Gradska knjižnica, Zagreb
Dostupno na:
https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&hash=mJBVU4728m

Herman Fickert
Nadbiskupski dvor nakon potresa 1880.
albuminska fotografija, 29,2 x 36,5 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Muzej grada Zagreba, MGZ-4854/46

Ivan Standl
Teško oštećena grobnica u katedrali nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,6 x 19,4 cm, kaširano na karton 30 x 36,8 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ivan Standl
Unutrašnjost sinagoge nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 19,5 x 13,7 cm, kaširano na karton 36,9 x 30 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Naredba bana Pejačevića čelnicima javnih institucija o hitnom otklanjanju posljedica potresa, 10. 11. 1880.
tiskovina
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 227/1880

Herman Fickert
Jelačićev trg s vidljivim posljedicama potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 15,2 x 20,5 cm
iz albuma Uspomena na zagrebački potres od 9. studenoga 1880.
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-15857-1

Pogled na Jelačićev trg iz Ulice Marije Valerije, oko 1907.
razglednica, rotogravura
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1684, Zbirka razglednica, Zagreb 471

Herman Fickert
Palača grofa Ivana Burattija nakon potresa 1880.
albuminska fotografija, 29,2 x 36,5 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Muzej grada Zagreba, MGZ 4854-34

Herman Fickert
Palača Sudbenog stola na Zrinjevcu nakon potresa 1880.
albuminska fotografija, 29,2 x 36,5 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Muzej grada Zagreba, MGZ 4854-39

Dopis Josipa Schlossera Akademiji o fotografiranju potresom oštećenih građevina, 18. 12. 1880.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, Zapisnici/1880

Ivan Standl
Vrazovo šetalište i Popov toranj nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,5 x 19,3 cm, kaširano na karton 30 x 36,8 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ivan Standl
Crkva sv. Katarine nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,7 x 19,6 cm, kaširano na karton 30,1 x 36,9 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ivan Standl
Unutrašnjost Kraljevskoga plemićkog konvikta nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,6 x 19,2 cm, kaširano na karton 30 x 36,9 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ivan Standl
Zgrada Glavnoga vojnog zapovjedništva na Jezuitskom trgu nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 13,7 x 19,5 cm, kaširano na karton 30,1 x 36,9 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Herman Fickert
Škola vojničkih pitomaca nakon potresa 1880. godine
albuminska fotografija, 29,2 x 36,5 cm
iz albuma Slike zagrebačkog potresa od 9. studenoga 1880., 1881.
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-4854-31

Karta austrougarske željezničke mreže s početka 20. stoljeća, [s. l. : s. n., s. a.]
51 x 53 cm
detalj karte s ucrtanim dvjema trasama vezanim uz dopremu umjetnina iz Đakova u ljeto 1883.
Hrvatski željeznički muzej, HZM ZTD 24/1.28

Georg Knittel
Srušeni željeznički most preko Drave u Osijeku, 1882.
fotografija
Muzej Slavonije Osijek, MSO F-1150

Georg Knittel
Srušeni željeznički most preko Drave u Osijeku, 1882.
fotografija
Muzej Slavonije Osijek, MSO-222423

Svjetlotiskarski zavod Ottokara Rechnitzera, Osiek
Novi željeznički most preko Drave u Osijeku, prije 1899.
razglednica, svjetlotisak
Muzej Slavonije Osijek, MSO-158349

Tovarni list za prijevoz 29 sanduka s umjetninama iz Vrpolja za Zagreb, 10. 7. 1883.
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 198/1883

Dopis Odjela za bogoštovje i nastavu Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade Akademiji glede prijevoza umjetnina, 7. 8. 1883.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 134/1883

„Strossmajerove galerije“, iz: Narodne novine god. 49, br. 141 (21. 6. 1883.), str. [2]
isječak iz ispisa digitalizirane izvorne tiskovine
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Hemeroteka
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048398

Borivoj Paul
Parobrod „Hrvat“, 1880-e
albuminska fotografija, 11 x 16 cm
Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, MBP-28598

„Red parobrodarske plovitbe na Savi“, iz: Sriemski Hrvat god. 6, br. 57 (18. 7. 1883.), str. [4]
isječak iz ispisa digitalizirane izvorne tiskovine
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Hemeroteka

Makso Bruck Djakovo
Vrpolje, prije 1918.
razglednica, svjetlotisak, 9 x 13,9 cm
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1684, Zbirka razglednica, Vrpolje 1

Naklada Ottokar Rechnitzer’s Lichtdruckanstalt, Essek
[Kolodvor Dalj] Bahnhof Dalja, oko 1899.
razglednica, svjetlotisak
Muzej Slavonije, Osijek, MSO-198802

[Kolodvor Barcs] Üdvözlet Barcsról – Vasútállomás, 1915.
razglednica, fotomehanički otisak, 8,8 x 13,8 cm
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Grafička zbirka, GZ289-1962

L. Mioni Kunstanstalt, Pola
Željeznički kolodvor u Brodu na Savi, kraj 19. stoljeća
razglednica, svjetlotisak, 14 x 9 cm
Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, KPZ-1302

Naklada Sigismund Jünker
Željeznički kolodvor u Sisku, kraj 19. stoljeća
razglednica, svjetlotisak, 13,7 x 8,9 cm
Gradski muzej Sisak, SIK-22733

Eduard Kastiana
Zagrebački južni kolodvor, 1888.
albuminska stereofotografija, 8,1 × 17,7 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-032620

„Svetčano otvorenje galerije slika“, Pozor br. 241 (18. 10. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049143

„Svečanost otvorenja galerije slika“, iz: Pozor br. 244 (22. 10. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048406

Pozivnica Akademije Društvu „Kolo“, 21. 10. 1884.
rukopis
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-798, Ostavština društva Kolo, 42

„Akademička palača“, iz: Pozor br. 249 (28. 10. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048401

Franjo Rački, „Na uvaženje!“, iz: Pozor br. 254 (4. 11. 1884.), str. [4]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049556

Program svečanosti koju priredjuje glavni grad Zagreb prigodom otvorenja galerije slika i posvete akademijske palače u slavu preuzvišenoga gospodina Josipa Jurja Strossmajera biskupa bosansko-djakovačkoga i t.d. u Zagrebu dne 8. i 9. studenoga 1884.
tiskovina, 2 stranice
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-798, Ostavština društva Kolo, 42

Uspomena na svečanost koju priredjuje glavni grad Zagreb prigodom otvorenja galerije slika i posvete akademijske palače u slavu preuzvišenoga gospodina Josipa Jurja Strossmajera biskupa bosansko-djakovačkoga i t. d. u Zagrebu dne 8. i 9. studenoga 1884.
tiskovina, 3 stranice
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-798, Ostavština društva Kolo, 42

„Sugradjani! Mila braćo!“, iz: Narodne novine god. 50, br. 256 (5. 11. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049796

„Poziv“, iz: Narodne novine god. 50, br. 256 (5. 11. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049140

„Otvorenje galerije slika“, iz: Pozor br. 256, (6. 11. 1884.), str. [1]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049338

„Poziv [članstvu društva Gradske streljane za sudjelovanjem u svečanostima]“, iz: Narodne novine god. 50, br. 258 (7. 11. 1884.), str. [2]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049562

„Deputacija gradjanstva zagrebačkoga pred biskupa Strossmayera“; „K svečanosti otvorenja galerije“; „Transparenti“, iz: Pozor br. 257 (7. 11. 1884.), str. [4]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049547; https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049481

Ferdo Kelemen
Dragutin Pogledić
albuminska fotografija, 10,5 x 6,3 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-65456

Antun Eisenhut
fotografija, 8,9 x 5,4 cm, kaširano na karton 9,4 x 6,1 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 214

Ivan Standl
Ferdinand Kalabar, oko 1868.
albuminska fotografija, 9,4 × 5,8 cm, kaširano na karton 10,2 × 6 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-016178/2

Gjuro & Ivan Varga
Tadija Smičiklas
albuminska fotografija, 10,5 x 6,3 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-15288

Ivan Zahar, iz: Vienac: zabavi i pouci god. 21, br. 14 (6. 4. 1889.), str. 217
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Južni zagrebački kolodvor
reprodukcija stare snimke
fotografija, 13,1 x 19,2 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-8469

Odluka Gradske skupštine o dodjeli paviljona Klizačkome društvu, iz: Zapisnik skupštine zastupstva sl. i kr. gl. grada Zagreba, držane 12. studenoga 1884.
isječak iz tiskovine
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-4, Gradsko poglavarstvo, Predsjedništvo, Zapisnici sjednica gradskog zastupstva 1884., PRS 119

Zahvala Matice Slovenske iz Ljubljane na pozivu na svečanost 6. 11. 1884.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 166/1884

Gjuro Varga
Klotilda Buratti-Vranyczany
albuminska fotografija
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-782, Obitelj Vranyczany-Dobrinović

Eduard Kastiana
Pogled s jugoistočnog ugla Zrinjevca prema palači Ljudevita Vranyczanyja, 1888.
albuminska stereofotografija, 8,1 × 17,7 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-17372

Gjuro & Ivan Varga
Konstantin Vojnović
albuminska fotografija
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-781, Obitelj Vojnović, 1-4-1-1

Tomo Gajdek
fotografija, 32 x 23,1 cm
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1443, Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća, 510

Grof Đuro Jelačić, iz: Dom i sviet god. 4, br. 18 (1891.), str. 281
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Ivan Standl
Matija Mrazović
albuminska fotografija, 10,5 x 6 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-65319/1

Ivan Kukuljević Sakcinski, iz: Vienac: zabavi i pouci god. 7, br. 37 (12. 9. 1885.), str. 585
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Gjuro & Ivan Varga
Radoslav Lopašić
fotografija, 15,8 x 11 cm
Gradski muzej Karlovac, GMK-10801

Gjuro & Ivan Varga
Ivka Vranyczany
fotografija, 13,5 x 9,8 cm, kaširano na karton 15,5 x 11 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-m15834-144

[Jelovnik večere 8. studenoga], iz: „Gostbe u baruna Ljudevita Vraniczanya“, Pozor br. 259 (10. 11. 1884.), str. [2]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049405

Josef Löwy
General Hermann Ramberg
fotografija, 14,5 x 10,2 cm, kaširano na karton 16,8 x 11,3 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 1213

Staro Narodno zemaljsko kazalište na uglu Markova trga i Gospodske ulice
želatinska fotografija, reprodukcija stare snimke Ivana Standla, 17,6 x 23,6 cm
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU

Unutrašnjost starog kazališta – rekonstrukcija arhitekta Aleksandra Freudenreicha, prvi put objavljena u: Aleksandar Freudenreich, „Rekonstrukcija starog kazališta na Markovu trgu“, Kazališni almanah (1937.), str. 32-42
isječak iz neidentificirane tiskovine
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 703

Ivan pl. Zajc, Nikola Šubić-Zrinjski: glasbena tragedija u 3 čina (8 slikah) / redatelj Anton Václav; napisao Hugo Badalić. Zagreb : Narodno zemaljsko kazalište, 1884.
kazališna cedulja, tiskovina
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU

Julio Fiedler
Ivan pl. Zajc, između 1890. i 1897.
fotografija, 10,8 x 6,7 cm
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU

Ivan Hreljanović
želatinska fotografija, 23,4 x 17,3 cm
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU

Gjuro & Ivan Varga
Matilda Lesić
fotografija, 10,4 x 6,5 cm
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Grafička zbirka, GZ869-1964

Otto Dasch
Josip Kneisel, oko 1880.
fotografija, 10,5 x 6,4 cm
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-1443, Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća, 102

Hinko Krapek
Pogled s Markova trga niz Gospodsku ulicu, prije 1885.
albuminska fotografija, 5,7 x 9,2 cm, kaširano na karton 6,5 x 9,9 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 268

Ivan Standl
Marijan Derenčin
albuminska fotografija, 9,5 x 6 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-63645

Barun Ljudevit Vranyczany Dobrinović
fotografija
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-782, Obitelj Vranyczany-Dobrinović

Palača Ljudevita Vranyczanyja, 1884.
fotografija, 41 x 32,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-10775

Otto von Hofer, Tlocrt prvoga kata palače Ljudevita Vranyczanyja, iz: „Kuća g. baruna Ljudevita Vranyczany-Dobrinovića u Zagrebu“, Viesti Družtva inžinira i arhitekta god. 6, br. 4 (31. 12. 1885.), list br. 18
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2023453

Oktogonalno predvorje na prvome katu palače Ljudevita Vranyczanyja, 1884.
fotografija, 41 x 32,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-10778

Odluka o proglašenju Ljudevita Vranyczanyja počasnim građaninom grada Zagreba, iz: Zapisnik skupštine zastupstva sl. i kr. gl. grada Zagreba držane 19., 20. i 22. prosinca 1884.
isječak iz tiskovine
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-4, Gradsko poglavarstvo, Predsjedništvo, Zapisnici sjednica gradskog zastupstva 1884., PRS 119

Plesna dvorana palače Vranyczany, 1884.
fotografija, 41 x 32,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-10779

Pismo baruna Ljudevita Vranyczanyja biskupu Strossmayeru, 25. 11. 1884.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-59, Ostavština J. J. Strossmayera, XI A/Vrany-Lju 3

Zvonimir Mikas
Predsjednički stolac iz svečane Akademijine sjedeće garniture, oko 1959.
želatinska fotografija, 17,5 x 12 cm
Pismohrana HAZU, 10-397/1959

Zvonimir Mikas
Stolac iz svečane Akademijine sjedeće garniture, oko 1959.
želatinska fotografija, 17,7 x 11,7 cm
Pismohrana HAZU, 10-397/1959

Julio Fiedler
Biskup Juraj Posilović, prije 1897.
albuminska fotografija, 23,5 x 15 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-12412

György Mayer
Janko Pavlešić, oko 1864.
fotografija, 9 x 5,7 cm, kaširano na karton 10,6 x 6,5 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 1129

Bela Grünstein
Ivan Vončina
fotografija, 78 x 62,5 cm
Gradski muzej Karlovac, GMK-FaKP-203

Pavao Muhić, 1900.
tuš na kartonu, 19,5 x 16 cm
Hrvatski školski muzej, HŠM-Mp 5660

Grof Miroslav Kulmer ml., iz: Dom i sviet god. 4, br. 19 (1891.), str. 300
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Gjuro & Ivan Varga
Ivan Trnski
albuminska fotografija, 10,5 x 6,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-66034

Stjepan Ilijašević, iz: Vienac: zabavi i pouci god. 15, br. 14 (7. 4. 1883.), str. 225
stranica iz tiskovine
Knjižnica HAZU

Julio Fiedler
Fran Folnegović, između 1890. i 1897.
albuminska fotografija, 14,8 × 10,2 cm, kaširano na karton 16,7 × 10,7 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-007964

Hinko Krapek
Eugen Kumičić
albuminska fotografija, 6,5 x 4 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-20754

Pismo Upravnog vijeća Društva za tjelovježbu „Hrvatski sokol“
Predsjedništvu Akademije u vezi posudbe stolaca, 29. 10. 1884.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-2, Registratura JA, 161/1884

Gjuro Varga
Eugenija (Gjena) Vojnović
fotografija
Hrvatski državni arhiv, HDA-781, Obitelj Vojnović, 8-4-1

Ivan Standl
Petar Matković
albuminska fotografija
vlasništvo gospođe Jasmine Reis, Obiteljski muzej „Kuća Šenoa“, Zbirka fotografija, 604

Herman Fickert
kanonik Adolfo Veber Tkalčević, 1866.
albuminska fotografija, 9,5 x 6,1 cm, kaširano na karton 10,3 x 6,5 cm
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Fotoarhiv

Ilario Carposio
Erazmo Barčić, oko 1890.
fotografija, 16 x 11 cm
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, KPO-ZF 3318/PPMHP 100497

Sofija Hering
Svratište „K caru austrijanskom“, oko 1885.
albuminska fotografija, 9,8 x 13,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-48866

Ivan pl. Zajc, Barun Franjo Trenk: pučki igrokaz u 4 čina / redatelj Nikola Milan ; napisao J. E. Tomić. Zagreb : Narodno zemaljsko kazalište, 1884.
kazališna cedulja, tiskovina
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU

Program koncerta priredjenoga dne 9. studenoga 1884. u slavu otvorenja galerije slika i posvećenja akademijske palače
tiskovina, 4 str.
Hrvatski državni arhiv, HR-HDA-907, Zbirka stampata, 137/156

Gjuro & Ivan Varga
Marija Prikril
mat kolodijska fotografija, 24,1 x 18,5 cm, kaširano na karton 26,3 x 19,2 cm
Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU

Gjuro & Ivan Varga
Gjuro Eisenhuth
fotografija, 9,2 x 5,7 cm, kaširano na karton 10,9 x 6,1 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 215

Koncept Strossmayerova govora za svečanu sjednicu Akademije 9. 11. 1884.
rukopis
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-59, Ostavština J. J. Strossmayera, XI B/II, 25

Maestro della Crocifissione D (djelatan 1. pol. 14. st.)
Raspeće
gvaš i pozlata na pergameni, 320 x 220 mm
sitnoslika iz Strossmayerova misala
Arhiv HAZU, HR-AHAZU-97, ms. II d 250, f. 135v

Majstor Jacquesa de Besançona (kraj 15. stoljeća)
Rođenje
tempera i pozlata na pergameni
sitnoslika iz Strossmayerova časoslova
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, SG-4, f. 63r

Gjuro & Ivan Varga
Gjuro Pilar
fotografija, 10,5 x 6,5 cm
Hrvatski školski muzej, HŠM Mf 53

Sajmište ispred Sveučilišta, prije 1890.
fotografija, 11 x 16,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-5651

„Preuzvišeni gospodin biskup Strossmayer“, iz: Pozor br. 261 (12. 11. 1884.), str. [2]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049372

Odluka o podmirenju troškova nastalih tijekom svečanosti koje je u povodu otvorenja Galerije upriličio Grad, iz: Zapisnik skupštine zastupstva sl. i kr. gl. grada Zagreba, držane 9. prosinca 1884.
isječak iz tiskovine
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-4, Gradsko poglavarstvo, Predsjedništvo, Zapisnici sjednica gradskog zastupstva 1884., PRS 119

[Zahvala Akademije svim dionicima svečanosti otvorenja Strossmayerove galerije], iz: Pozor br. 267 (19. 11. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU)
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049333

„Galerija slika“, iz: Pozor br. 263 (14. 11. 1884.), str. [3]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048403

[Radno vrijeme zbirki i kazališta u Zagrebu sredinom studenoga 1884.], iz: Pozor br. 264 (15. 11. 1884.), str. [4]
isječak iz tiskovine
Knjižnica HAZU
Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049560

Sammlungen, […] Strossmajer-Bildergallerie im Akademiegebäude, iz: Führer durch Agram und Umgebung: Nebst einem Plane der Stadt. Würzburg ; Wien : Leo Woerl, [1885.], str. 7
stranica iz tiskovine
Hrvatski državni arhiv, Knjižnica, S-908(497.5Zagreb)

Rundgänge, […] die Strossmajer-Bildergallerie., iz: Führer durch Agram und Umgebung: Nebst einem Plane der Stadt. Würzburg ; Wien : Leo Woerl, [1885.], str. 8
stranica iz tiskovine
Hrvatski državni arhiv, Knjižnica, S-908(497.5Zagreb)

Josip [Stjepan] Masnec, Uspomena na veliku svečanost posvete dvorane umjetničkih slika podignute u glavnom gradu Zagrebu po njegovoj preuzvišenosti Josipu J. Strossmajeru […] itd. [S. l. : s. n., 1884.]
tiskovina
Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Zagreb/Agram: [plan grada], iz: Führer durch Agram und Umgebung: Nebst einem Plane der Stadt. Würzburg ; Wien : Leo Woerl, [1885.]
Muzej grada Zagreba, Knjižnica

Eduard Kastiana
Crkva sv. Marka, pogled iz ondašnje Gospodske, današnje Ćirilometodske ulice, 1888.
albuminska stereofotografija, 8,9 x 17,7 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ 53684

Leo Vetter
Staro kazalište, oko 1895.
albuminska fotografija, 10,5 x 14,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-1881

Kolodvor južne željeznice, iz: Adolf Hudovski, Zagreb i okolica: kažiput za urodjenike i strance. U Zagrebu: Tisak Dioničke tiskare, 1892., str. [24]
isječak iz tiskovine
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Knjižnica

Eduard Kastiana
Mesnička ulica
albuminska fotografija, 10,5 x 7,9 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-8787

Gradska streljana, iz: Adolf Hudovski, Zagreb i okolica: kažiput za urodjenike i strance. U Zagrebu: Tisak Dioničke tiskare, 1892., str. 86
isječak iz tiskovine
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Knjižnica

Palača Akademije, oko 1890.
albuminska fotografija, 11 x 16,5 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-11135

Hinko Krapek
Palača baruna Dragana Vranyczany-Dobrinovića na Zrinjskom trgu, oko 1880.
albuminska fotografija, 5,7 x 9,2 cm, kaširano na karton 6,5 x 10,1 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 138

Pogled niz Ilicu iz smjera Jelačićeva trga, oko 1890.
fotomehanički otisak, 13,3 × 17,4 cm
iz Albuma Zagreba
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-044706/06

Zrinjski trg, oko 1890.
fotomehanički otisak, 13,3 × 17,4 cm
iz Albuma Zagreba
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-044706/04

Antun Stiasni
Zagreb – Zrinjevac sa zgradom Akademije, između 1892. i 1894.
albuminska fotografija, 11,9 × 16,9 cm, kaširano na karton 13 × 18 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-024446

Hinko Krapek
Zapadni dio Jelačićeva trga, 1880.
albuminska fotografija, 5,7 x 9,4 cm, kaširano na karton 6,5 x 10,5 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 503

Hinko Krapek
Sjeverozapadni ugao Jelačićeva trga, 1880.
albuminska fotografija, 5,7 x 9,2 cm, kaširano na karton 6,5 x 10,4 cm
Državni arhiv u Zagrebu, HR-DAZG-857, Zbirka Ivana Ulčnika, 505

Leo Vetter
Jugoistočni ugao Jelačićeva trga, 1885.?
albuminska fotografija, 5,6 × 9,7 cm, kaširano na karton 6,4 × 10,4 cm
Muzej za umjetnost i obrt, MUO-007311

Ivan Standl
Južna strana Trga bana Jelačića i početak Ulice Marije Valerije, između 1881. i 1883.
albuminska fotografija, 13,2 x 20,7 cm
Muzej grada Zagreba, MGZ-fot-1711

Naklada A. Brusina
Sjeverna strana Zrinjskog trga, oko 1900.
razglednica, fotomehanički otisak, 8,8 x 13,6 cm
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Grafička zbirka, GZ38-1985

Ludwig Angerer
Portret Josipa Jurja Strossmayera, Beč, 1860-e?
albuminska fotografija, 10,5 x 6 cm
Gradska knjižnica, Zagreb, Zbirka Zagrabiensia

„Strossmayerova galerija slika“, iz: Pozor br. 258 (8. 11. 1884.), str. [1]
stranica iz tiskovine
Hrvatski državni arhiv, Knjižnica