O izložbi

Virtualna izložba pred vama nadogradnja je izložbe Svečanost otvorenja Strossmayerove galerije 1884. godine: povodom dvjestote godišnjice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, postavljene početkom 2015. godine u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao jedno u nizu događanja kojima je Strossmayerova galerija starih majstora HAZU u razdoblju od studenoga 2014. do studenoga 2015. obilježila dva velika jubileja: sto tridesetu obljetnicu otvorenja Galerije i posvećenja Akademijine palače te dvjestoti rođendan njihova utemeljitelja. Objavljen je i prigodni omanji katalog. Priroda i obujam prikupljene građe, koja je količinom već tada uvelike nadmašivala komorni karakter izložbe, ponukala nas je na koncipiranje njezine virtualne inačice, koja bi omogućila uključivanje više materijala i njegovu primjerenu prezentaciju. U međuvremenu objavljena za temu relevantna stručna i znanstvena literatura – među kojom je najrecentniji naslov, analizom poznate i dosad manje znane ili neobjavljene arhitektonske dokumentacije, označio kapitalan iskorak u razumijevanju geneze projekta za Akademijinu palaču i Galeriju slika – bila nam je putokaz za dopunska istraživanja, tijekom kojih je selektirana dodatna količina izložbene građe. Virtualni okvir pružio je niz funkcionalnosti koje su pridonijele slikovitijoj i življoj prezentaciji materijala, kao i mogućnosti da se istodobno obratimo različitim profilima korisnika. Želja nam je da naš uradak bude zanimljiv i poučan najširoj publici, no jednako tako i koristan resurs istraživačima. Zajedno s tvrtkom koja je oblikovala sadržaj, i uz susretljivost suradničkih baštinskih institucija, koje su omogućile povezivanje sa svojim digitalnim repozitorijima, nastojale smo uspostaviti što širu moguću mrežu poveznica sa srodnom mrežno dostupnom građom i literaturom. Neskromno se nadamo da je ovako zamišljen projekt primjer potencijala sinergijskog djelovanja baštinske zajednice u virtualnom okruženju, te tako i racionalnog korištenja javnih izvora financiranja.

Glavni naslov virtualne izložbe preuzet je iz čestitke koju je Akademiji, među desecima drugih brzojava pojedinaca i institucija odaslanih povodom svečanog otvorenja Galerije, a koji su se danima objavljivali u novinama toga studenoga, uputila pučka čitaonica iz Delnica. Njezin puni tekst – „Slavni meceno, diko Hrvata, dok bude svieta do njegova vijeka sjat će ti ime za velike čine harnih Hrvata“ – na najjezgrovitiji način opisuje atmosferu i osjećaje koje su taj veliki događaj i općenito sam Strossmayer pobudili među golemim brojem sunarodnjaka. Uratkom koji slijedi nastojale smo vam ih prenijeti što detaljnije i vjernije.