Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

TransCultAA

Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century

Transfer kulturnih dobara u regiji Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća

Transfer kulturnih dobara u regiji Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća / Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) zajednički je znanstvenoistraživački projekt četiriju istraživačkih timova iz četiriju zemalja (Njemačka, Italija, Slovenija, Hrvatska, uz pridružene partnere iz Austrije), financiran u okviru programa HERA (Humanities in the European Research Area) na natječaju Uses of the Past 2016-2019.

Hrvatski dio projekta provodio se u Strossmayerovoj galeriji pod vodstvom dr. sc. Ljerke Dulibić, u suradnji s dr. sc. Ivom Pasini Tržec iz Strossmayerove galerije i dr. sc. Antonijom Mlikotom s Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. U okviru projekta osigurana su dva radna mjesta: izravno sredstvima projekta financirano je radno mjesto asistenta na kojemu je bio zaposlen doktorand Ivan Ferenčak (2016. – 2019.), a doktorand Bartol Fabijanić zaposlen je na radnom mjestu asistenta (2018. – 2022.) temeljem Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost, sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom TransCultAA multinacionalni tim istraživača u posve novim okvirima transnacionalne suradnje analizirao je 'uporabe prošlosti' u kontekstu kulturne baštine na području regije Alpe – Jadran, posebice s obzirom na konfliktne situacije vlasništva. Riječ je bila o temeljnom istraživanju, koje je podrazumijevalo istraživanje arhivskih izvora, uz povijesnoumjetničku obradu umjetničkih djela i ostalih predmeta kulturne baštine koji su bili transferirani u regiji Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća.

Unatoč izrazito regionalnom fokusu, projekt TransCultAA temeljio se na proučavanju posve opipljivih materijalnih posljedica procesa transfera, translokacija, izmještanja, konfiskacija, zapljena i krađa kulturnih dobara, koji su umnogome odredili cjelokupnu zajedničku europsku povijest odnosa prema kulturnoj baštini.

Glavna istraživačka pitanja tijekom rada na projektu bila su: tko je transferirao i translocirao koje predmete u regiji Alpe – Jadran, kada i zašto? Koja su objašnjenja, ako ikakva, (bila) dana za te postupke? Koji su se narativi u tu svrhu koristili i zašto? Kako arhivski dokumenti (iz regije, ali i iz širega područja, čiji su stvaratelji žrtve ili počinitelji, ili pak sudionici koje nije moguće jednoznačno odrediti) pomažu razumijevanju tih regionalnih i, prije svega, nacionalnih uporaba prošlosti?

Posebna pozornost u okviru istraživanja hrvatskog istraživačkog tima dana je onim dijelovima nekadašnje Jugoslavije koji su pripadali Italiji prije Drugoga svjetskog rata, potom dugotrajnim procesima restitucijskih pregovora nakon Prvoga i Drugoga svjetskog rata te redistribuciji kulturnih dobara ranijega židovskoga vlasništva koja je uslijedila nakon konfiskacija i zapljena tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i mehanizmima razvlašćenja privatne imovine u socijalističkoj Jugoslaviji nakon 1945. godine.

Projekt TransCultAA_bibliografija istraživačkoga tima iz Strossmayerove galerije (izbor)

https://www.transcultaa.eu/
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar

Katalog je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba 2021. godine te sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta  IP-2020-02-1356 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (ZagArtColl_ProResearch, 2021. - 2024.)

blankblank
chevron-down