Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

U časopisu Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda objavljeni rezultati istraživanja slike Suzana i starci iz Strossmayerove galerije

U novome broju časopisa Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda (14/2023) objavljen je rad dr. sc. Ivana Ferenčaka Restauratorska intervencija Ferda Goglie na slici Suzana i starci iz Strossmayerove galerije – postupak zaštite slike i očuvanja njezine provenijencije u kojem su isrcpno istražene atribucija, ikonografija, provenijencija i restauracija slike Suzana i starci iz Zbirke starih majstora.

Dr. sc. Ferenčak uočava da nekoliko oznaka sačuvanih u muzejskoj dokumentaciji potječe s poleđine slike Suzana i starci. Analizom dokumentacije utvrđuje da ih je s poleđine uklonio Ferdo Goglia prilikom restauracije 1930. godine i taj je postupak prepoznat kao rani primjer skrbi za oznake s poleđina slika. Temeljem tih oznaka, a u sprezi s pisanim izvorima, rekonstruira provenijenciju slike tijekom 18. i 19. stoljeća i uspostavlja vezu s njemačkom vladarskom kućom Wittelsbach. U članku, naposljetku, razmatra ikonografiju i atribuciju, pri čemu upozorava na obimnu produkciju inačica iste kompozicije u okruženju Majstora izgubljenoga sina te na suvremena promišljanja modela majstora i radionice.

Rad je nastao u sklopu projekta ZagArtColl_ProResearch koji se provodi u Strossmayerovoj galeriji.

chevron-down