Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Sveti Sebastijan, 1514.

Vittore Carpaccio (Venecija, oko 1465. – Venecija, oko 1525.)
Sveti Sebastijan, 1514.
tempera i ulje na dasci,
105 × 44,5 cm
dar: Josip Juraj Strossmayer, 1883.
Zbirka starih majstora, inv. br. SG-269
Kako citirati?
,
28/02/2022
https://sgallery.hazu.hr/slike-katalog/sg-269/
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar

Katalog je financiran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba 2021. godine te sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekta  IP-2020-02-1356 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (ZagArtColl_ProResearch, 2021. - 2024.)

crosschevron-down