Interaktivne karte

Karta oštećenja građevina u Zagrebu u potresu od 9. studenoga 1880. (iz: M. Hantken von Prudnik, Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880, 1882.). Crvenom su bojom označene lakše oštećene građevine, a tamnosivom one teže oštećene; iscrtkane su nenastanjive zgrade, a crno su obojene posve urušene građevine.

[interaktivna karta u poglavlju: Akademija i Veliki zagrebački potres 1880. godine]

Detalj karte austrougarske željezničke mreže s početka 20. stoljeća, s ucrtanim dvjema trasama vezanim uz dopremu umjetnina iz Đakova u ljeto 1883. godine (vlasništvo/imatelj: Hrvatski željeznički muzej)

 [interaktivna karta u poglavlju: Doprema umjetnina iz Đakova u ljeto 1883. godine]

Karta Zagreba, objavljena u prvome turističkom vodiču po gradu, 1885. (iz: Führer durch Agram und Umgebung: Nebst einem Plane der Stadt, 1885.)

 [interaktivna karta u poglavlju: Prvi dan svečanosti]