Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Bogorodica s usnulim Djetetom

Prema: Jan Gossart
(Maubeuge, 1478. – Middelburg, 1532.)
Bogorodica s usnulim Djetetom
ulje na dasci, 40,4 x 33,1 cm
dar: Ante Topić Mimara, 1967.
inv. br. SG-528

Na ornamentiranoj zlatnoj površini prikazana je Bogorodica u polufiguri s usnulim Djetetom koje spokojno spava na razgoljenoj Majčinoj dojci obgrlivši je objema rukama. Tip Bogorodice s usnulim Djetetom u približenom je kadru zabilježen na nizu sličnih prikaza Bogorodice s Djetetom koji se povezuju s kasnim stvaralaštvom flamanskog slikara Jana Gossarta zvanoga Mabuse.[1] Pretpostavljeni zajednički predložak je slika Sveta Obitelj iz Museum of Fine Arts u Houstonu, na kojoj sveti Josip u pozadini zdesna izviruje glavom.[2] Nenarativni prikaz Svete Obitelji u nizozemskom slikarstvu postaje popularan početkom 16. stoljeća kao odraz povećanog štovanja svetog Josipa, koji tek u posljednjoj četvrtini 15. stoljeća dobiva svoj blagdan.[3] Usprkos učvršćenju Josipova položaja kao Marijina i Isusova čuvara, fizionomije svetoga Josipa na različitim su se prikazima uvelike razlikovale. Na fotografiji slike iz Houstona iz 1929. Josip je prikazan kao vremešni starac groteskne vanjštine, spuštenih očnih kapaka i krezubog osmijeha,[4] gotovo kao u satiričnim prikazima Nejednak par.[5] Taj je lik svetog Josipa berlinski trgovac umjetninama dr. Benedict početkom 1930-ih prekrio, najvjerojatnije smatrajući kako će na taj način lakše pronaći kupca za sliku.[6] Naposljetku je slika 1959. muzealizirana i do danas je predstavljana s likom svetoga Josipa, doduše ponešto blažim u prikazu nego na fotografiji. Ostaje, međutim, nepoznato tko je i kada vratio 'novi' lik svetoga Josipa na houstonsku sliku.[7] Očito izvorni prikaz svetoga Josipa nije naišao na široko odobravanje već i u vremenu nastanka slike jer je zabilježen određen broj kopija bez lika svetoga Josipa,[8] odnosno kopija na kojima su fizionomije svetoga Josipa odmjerenije ili znatno izmijenjene.[9]

Preuzimanje pojedinih motiva, dijelova ili cijele kompozicije umjetničkog djela ustaljena je praksa u nizozemskoj umjetnosti već od sredine 15. stoljeća.[10] Kopiranje djela provodilo se unutar majstorove radionice kao praksa učenika, ali i izvan nje, u radionicama koje su se isključivo bavile kopiranjem provjerenih uspješnica za vrijeme slikarova života, ali i nakon njegove smrti. Izvornici nisu nužno morali biti poznati, kao ni radioničke skice odnosno crteži. Od 16. stoljeća dominantna, a često i jedina komunikacija postignuta je na posredan način, putem grafičkih listova.[11] Mnogi su slikari imali zbirke grafika koje su im služile kao izvorište ideja ili kao uzorci za pojedine detalje, a medijem grafike istodobno su se koristili za samoreklamne svrhe.

Jan Gossart također je bio izravno uključen u izradu grafika, zainteresiravši se ne samo za tehničke mogućnosti tog medija, već i za njegovu neposrednu primjenu – za širenje vlastitih invencija široj publici.[12] Utvrđeno je postojanje velikog broja reprodukcijskih grafika izrađenih prema Gossartovim djelima, osobito prema manjim nabožnim slikama s prikazima Bogorodice s Djetetom, a time i postojanje velikog broja inačica odnosno varijanti.[13] Poznato je da je Gossart na slikama Bogorodice s Djetetom istraživao i razrađivao mogućnosti prikazivanja intimne interakcije majke i djeteta stopivši talijansku toplinu s tipično nizozemskim smislom za detalj. Može se pretpostaviti da je on autor invencije i ovoga iznimno popularnoga intimnog rješenja Bogorodice s usnulim Djetetom odnosno Svete Obitelji, iako je houstonskoj sliki Sveta Obitelj nedavno osporena atribucija Janu Gossartu, a slika je pripisana sljedbeniku Jana Gossarta.[14]

Zagrebačka je slika zasigurno nastala izvan neposrednoga Gossartova utjecaja. Odabir kadra, rješenje Marijina vela, lik gologa Isusa koji nije prikazan u punoj figuri te karakteristično oblikovanje zlatne pozadine otkrivaju poveznice s dvjema slikama koje su se pojavile na tržištu umjetnina u 20. stoljeću, a čine svojevrsnu podskupinu među slikama Bogorodice s usnulim Djetetom. Jedna se nekoć nalazila u zbirci poznatoga švicarskog sakupljača umjetnina Hana Coraya, koji je sa suprugom Dorrie Stoop vodio privatni muzej, te je 1925. ponuđena na prodaju u Luzernu,[15] a druga se našla na prodaji 1964. u Bruxellesu.[16] Treća slika, ova iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, najvjerojatnije je bila u vlasništvu njemačkog tvorničara tekstila, vlasnika viteškoga dobra i gradskoga vijećnika u Aachenu Theodora Nellesena (1842. – 1926.), koji je ostao zapamćen i kao značajan sakupljač umjetnina. Nakon njegove smrti zbirka slika, skulptura, namještaja i predmeta primjenjenoga obrta prodavana je u organizaciji aukcijske kuće Creutzer u Aachenu.[17] Slika Bogorodica s usnulim Djetetom pojavljivala se i na kasnijim aukcijama iste kuće.[18]

 

Objavljeno u: Iva Pasini Tržec, Prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom, u: Ljerka Dulibić, Ivan Ferenčak, Iva Pasini Tržec, Borivoj Popovčak, Odabrana djela iz donacije Ante Topića Mimare Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, katalog izložbe (Zagreb, Muzej Mimara), Zagreb, 2018., str. 88-95


[1] Više o slikaru vidjeti u: Maryan W. Ainsworth (ur.), Man, myth, and sensual pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, katalog izložbe (The Metropolitan Museum of Art, New York; The National Gallery, London), New York, 2010.

[2] Sljedbenik Jana Gossarta, Sveta Obitelj, rano 16. stoljeće, ulje na dasci, 51,4 x 36,5 cm, Museum of Fine Arts, Houston, inv. br. 59.27.

[3] Tek 1621. svetkovina tog blagdana postaje obaveznom. Usp. Ruth Mellinkoff, Outcasts: Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages, 2 sv., Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1993., 1. sv., str. 79.

[4] Fotografija se čuva u Frick Art Reference Library. Usp. Inge Reist, Photograph archives and scholarship: past, present and future, u: Costanza Caraffa (ur.), Photo archives and the photographic Memory of art history, Berlin, München, 2011., str. 381-388, 385, sl. 3.

[5] Usp. primjerice: Quentin Massys, Nejednak par, 1520.-1525., ulje na dasci, 43,2 x 63 cm, National Gallery of Art, Washington, inv. br. 1971.55.1.

[6] Usp. Inge Reist, Photograph archives and scholarship: past, present and future, u: Costanza Caraffa (ur.), Photo archives and the photographic Memory of art history, Berlin, München, 2011., str. 385-386; Drei Jahrhunderte Vlämische Kunst 1400-1700, katalog izložbe (Vereinigung Bildender Künstler, Beč), Beč, 1930., str. 35, br. 68; Ludwig Baldass, Drei Jahrhunderte Flämische Malerei, Pantheon, 5 (1930.), str. 130-136, 133.

[7] Usp. Inge Reist, Photograph archives and scholarship: past, present and future, u: Costanza Caraffa (ur.), Photo archives and the photographic Memory of art history, Berlin, München, 2011., str. 385-386; i https://www.mfah.org/art/detail/47305?returnUrl=%2Fart%2Fsearch%3Fq%3Dgossart.

[8] Prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom, ulje na dasci, 50 x 38,5 cm, nepoznati smještaj, https://rkd.nl/nl/explore/images/54196; prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom, ulje na dasci, 48 x 36 cm, privatna zbirka, Sevilla, https://rkd.nl/nl/explore/images/54199.

[9] Prema: Jan Gossart, Sveta Obitelj, ulje na dasci, 49,5 x 35,5 cm, Sotheby's, London, 19. travnja 1989., lot 87, https://rkd.nl/nl/explore/images/48696; prema: Jan Gossart, Sveta Obitelj, ulje na dasci, 47 x 33 cm, Lempertz, Köln, 15. svibnja 1999., lot. 1095, https://rkd.nl/nl/explore/images/59523; prema: Jan Gossart, Sveta Obitelj, 1510., ulje na dasci, 55 x 40,3 cm, Bonhams, London, 7. srpnja 2010., lot. 2, https://rkd.nl/nl/explore/images/215118.

[10] Usp. Jeltje Dijkstra, Origineel en kopie, een onderzoek naar de navolging van de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden, doktorska disertacija, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1990.

[11] Usp. David Alexander, 'After Images': a review of recent studies of reproductive print-making, Oxford Art Journal, 6/1 (1983.), str. 11-17; Friedrich Tietjen, Bilder einer Wissenschaft, Kunstreproduktion und Kunstgeschichte, doktorska disertacija, Universität Trier, Beč, Trier, 2006.

[12] Usp. Maryan W. Ainsworth (ur.), Man, myth, and sensual pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, katalog izložbe (The Metropolitan Museum of Art, New York; The National Gallery, London), New York, 2010., str. 105-112.

[13] Isto, str. 154-157.

[14] Isto, str. 303, sl. 239.

[15] Prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom, ulje na dasci, 46 x 34 cm, Galerie Fischer, 1925., lot. 59.

[16] Prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom, 1. pol. 16. st., ulje na dasci, 42 x 34 cm, Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten, 20.-21. listopada 1964., lot. 600. Foto: Den Haag, RKD - Netherlands Institute for Art History, photo archive Max J. Friedländer, sl. br. 0000074810.

[17] Ant. Creutzer, Vorm M. Lempertz, Sammlung des verstorbenen Rittergutsbesitzers Theodor Nellessen, Aachen: Gemälde alter Meister, Antiquitäten aller Art, Glasmalereien, Tapisserien, Cordobanische Ledertapeten, Orient-Teppiche, Holzbildwerke, antike Möbel und Einrichtungsgegenstände, Aachen, 9.-11. studenoga 1927., kat. br. 68, tabl. 9.

[18] Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister, Kupferstiche, Radierunge, Aquarelle, Handzeichnungen, Aachener Ansichten, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Aachen, 14.-15. srpnja 1932., kat. br. 93; Ant. Creutzer, Vorm M. Lempertz, Gemälde alter und neuer Meister, Kupferstiche, Aquarelle, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Arbeiten in Kupfer, Messing, Zinn, Bronze, Elfenbein, Fayencen, Porzellane, Kristall, China und Japan Porzellane und Bronzen, Perser-Teppiche, Holzskulpturen, antike Möbel, Aachen, 17.-18. svibnja 1935., kat. br. 162.

Bibliografija

Iva Pasini Tržec, 'Slike prema slikama' u zbirci sjevernoeuropskog slikarstva Strossmayerove galerije, u: Ivana Mance, Martina Petrinović, Tanja Trška (ur.), Institucije povijesti umjetnosti, Zbornik 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 123-130

Ljerka Dulibić, Ivan Ferenčak, Iva Pasini Tržec, Borivoj Popovčak, Odabrana djela iz donacije Ante Topića Mimare Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, katalog izložbe (Zagreb, Muzej Mimara), Zagreb, 2018., str. 88-95

Đuro Vanđura, Rođenje i Djetinjstvo Isusa Krista u slikarstvu od 15. do 18. stoljeća, katalog izložbe (Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb; Dijecezanski muzej, Đakovo), Zagreb, 1990., kat. br. 39

Đuro Vanđura, Jedna slika iz kruga Jana Gossaerta u Strossmayerovoj galeriji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14 (1990.), str. 127-132

Đuro Vanđura, Nizozemske slikarske škole u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1988., str. 73-75

Đuro Vanđura, Religiozne teme nizozemskih slikarskih škola, katalog izložbe (Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb; Dijecezanski muzej, Đakovo), Zagreb, 1987., kat. br. 6

Vinko Zlamalik, Strossmayerova galerija starih majstora Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1985., kat. br. 78

Vinko Zlamalik (ur.), Sto godina Strossmayerove galerije 1884-1984, katalog izložbe (Muzejski prostor, Zagreb), Zagreb, 1984., kat. br. 318

Vinko Zlamalik, Strossmayerova galerija starih majstora Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982., str. 306-307, kat. br. 146

Ljerka Gašparović, Vinko Zlamalik, Izložba odabranih djela iz zbirke Ante Topić Mimara, katalog izložbe, drugo izdanje (Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb), Zagreb, [1970.], kat. br. 43

Ljerka Gašparović, Vinko Zlamalik, Izložba odabranih djela iz zbirke Ante Topić Mimara, katalog izložbe (Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb), Zagreb, 1969., str. 50-51, kat. br. 34

Ant. Creutzer, Vorm M. Lempertz, Gemälde alter und neuer Meister, Kupferstiche, Aquarelle, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Arbeiten in Kupfer, Messing, Zinn, Bronze, Elfenbein, Fayencen, Porzellane, Kristall, China und Japan Porzellane und Bronzen, Perser-Teppiche, Holzskulpturen, antike Möbel, Aachen, 17.-18. svibnja 1935., kat. br. 162

Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister, Kupferstiche, Radierunge, Aquarelle, Handzeichnungen, Aachener Ansichten, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Aachen, 14.-15. srpnja 1932., kat. br. 93

Ant. Creutzer, Vorm M. Lempertz, Sammlung des verstorbenen Rittergutsbesitzers Theodor Nellessen, Aachen: Gemälde alter Meister, Antiquitäten aller Art, Glasmalereien, Tapisserien, Cordobanische Ledertapeten, Orient-Teppiche, Holzbildwerke, antike Möbel und Einrichtungsgegenstände, Aachen, 9.-11. studenoga 1927., kat. br. 68, tabl. 9

Kako citirati?

Iva Pasini Tržec, „Prema: Jan Gossart, Bogorodica s usnulim Djetetom“, Online katalog Strossmayerove galerije,

Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn

Bor Dizdar - Ideoteka

chevron-down