Bibliografija, korištena literatura i arhivski izvori

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE O DOPREMI UMJETNINA I O SVEČANOSTI OTVORENJA GALERIJE

1882.

ANTOLEC, Matija. „Sgrada jugoslavenske akademije u Zagrebu”, u: Viesti Kluba inžinira i arhitekta god. 3, br. 1 (30. 6. 1882.), str. 2-3 + 5 lista s tlocrtima. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2022662&tify={%22pages%22:[2],%22panX%22:0.416,%22panY%22:0.281,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.983}

„Bischof Strossmayer in Agram”, u: Agramer Zeitung god. 57, br. 36 (14. 2. 1882.), str. [2].

„Gallerija slika”, u: Pozor br. 160 (15. 7. 1882.), str. [4].

KRŠNJAVI, Izidor. Listovi iz Slavonije. U Zagrebu : Nakladom piščevom, 1882.

„Njeg. preuzv. biskup Strossmayer”, u: Sriemski Hrvat god. 5, br. 55 (1882.), str. [3].

„Preuzvišeni g. biskup Štrosmajer”, u: Pozor br. 35 (13. 2. 1882.), str. [3].

„Südslavische Academie der Wissenschaften und Künste”, u: Kroatische Revue god. 1, br. 1 (1882.), str. 51-56.

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 7 prosinca 1882.”, u: Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [dalje Rad JAZU] god./br. [3]/63 (1882.), str. [190]-208; Pozor br. 285 (12. 12. 1882.), str. [2].

„Vladika Strossmayer”, u: Vienac: zabavi i pouci [dalje Vienac] god. 14, br. 7 (18. 2. 1882.), str. 111.

1883.

„Academische Bildergallerie”, u: Agramer Zeitung god. 58, br. 88 (17. 4. 1883.), str. [2].

„Akademička galerija”, u: Pozor br. 87 (16. 4. 1883.), str. [3].

„Bildergalerie”, u: Agramer Zeitung god. 58, br. 129 (7. 6. 1883.), str. [2]; br. 162 (17. 7. 1883.), str. [2].

CEPELIĆ, Milko (Mihovil). [Cepelićev popis]. [Đakovo : s. n., 1883.].

„[Dana 12. t. m. odpremi Dr. Kršnjavi zadnju pošiljku za galeriju …]”, u: Glasnik Biskupija bosanske i srijemske god. 11, br. 13 (1883.), str. 130.

„[Galerija skupocienih slika,…]”, u: Narodni list god. 22, br. 49 (1883.), str. [3].

„Galerija slikah”, u: Sloboda god. 6, br. 67 (6. 6. 1883.), str. [3].

„Galerija slikah u Zagrebu”, u: Narodne novine god. 49, br. 87 (16. 4. 1883.), str. [3]; br. 130 (8. 6. 1883.), str. [2]; br. 163 (18. 7. 1883.), str. [2].

„Pravila za akademičku galeriju”, u: Rad JAZU god./br. [5]/67 (1883.), str. 214-215. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=169383

„Red parobrodarske plovitbe na Savi”, u: Sriemski Hrvat god. 6, br. 57 (18. 7. 1883.), str. [4].

„Skupna sjednica 20. listopada 1882.”, u: Rad JAZU god./br. [4]/65 (1883.), str. [215]-217.

„Skupna sjednica 15. siečnja 1883.”, u: Rad JAZU god./br. [5]/67 (1883.), str. 208-211.

„Skupna sjednica 27. veljače 1883.”, u: Rad JAZU god./br. [5]/67 (1883.), str. 212-214.

„Slike biskupa Strossmajera”, u: Pozor br. 128 (6. 6. 1883.), str. [2]; Sriemski Hrvat god. 6, br. 44 (1883.), str. [3].

„Strossmajerove galerije”, u: Narodne novine god. 49, br. 141 (21. 6. 1883.), str. [2]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048398

„Die Strossmayer Bilder-Galerie”, u: Agramer Zeitung god. 58, br. 141 (21. 6. 1883.), str. [2].

„Strossmayerove gallerije”, u: Pozor br. 141 (21. 6. 1883.), str. [2]; br. 164 (19. 7. 1883.), str. [3].

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 24. studenoga”, u: Rad JAZU god./br. [6]/68 (1883.), str. [194]-228; Pozor br. 274 (28. 11. 1883.), str. [1-2]; Narodne novine god. 49, br. 274 (29. 11. 1883.), str. [2-3].

1884.

„Abreise des Bischof Strossmayer”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 265 (15. 11. 1884.), str. [2].

„Agram, 8. November”, u: Mährisches Tagblatt (Olomouc/Olmütz) god. 5, br. 259 (10. 11. 1884.), str. [6].

„Agram, 8. November”, u: Wiener Presse: Deutsch-liberales Wochenblatt god. 3, br. 46 (9. 11. 1884.), str. 2.

„Agram, 8. November”, u: Wiener Sonn und Montags-Zeitung god. 22, br. 50 (9. 11. 1884.), str. [4].

„Agram, 8. November, Bischof Stroßmayer”, u: Wiener Allgemeine Zeitung: Morgenblatt br. 1688 (9. 11. 1884.), str. 7-8.

„Agram, 9. Nov. Bischof Stroßmayer”, u: Vorarlberger Volks-Blatt (Bregenz) god. 19, br. 93 (18. 11. 1884.), str. 756.

„Agram, 9. November”, u: Wiener Allgemeine Zeitung: Morgenblatt br. 1689 (10. 11. 1884.), str. 2-3.

„Agram, 9. November, Bischof Strossmayer”, u: Neue Freie Presse br. 7258 (10. 11. 1884.), str. 4.

„Agram, 9. November”, u: Südsteirische Post (Maribor/Marburg) god. 4, br. 91 (12. 11. 1884.), str. 3-4.

„Akademička palača”, u: Pozor br. 249 (28. 10. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048401

„Akademička palača”, u: Sriemski Hrvat god. 7, br. 88 (1884.), str. [3].

„(Der Akademie-Palast in Agram)”, u: Grazer Volksblatt god. 17, br. 261 (12. 11. 1884.), str. [3].

„Akademie in Agram”, u: Wiener Zeitung br. 260 (10. 11. 1884.), str. 2.

„Akademija v Zagrebu”, u: Ljubljanski zvon god. 4, br. 2 (1884.), str. 123.

„Akademijska palača”, u: Sloboda god. 7, br. 143 (25. 6. 1884.), str. [4].

„Akademijska ʼStrossmayerova galerijaʻ”, u: Pozor br. 263 (14. 11. 1884.), str. [2].

„Akademijsko slavlje”, u: Hrvatski učitelj god. 8, br. 22 (1884.), str. [337].

„[Akademiška palača in Strossmajerjeva galerija slik v Zagrebu …]”, u: Ljubljanski zvon god. 4, br. 12 (1884.), str. 770-771.

BADALIĆ, Hugo. „Himna pjevana za svečanosti 9. studenoga 1884.”, u: Vienac god. 16, br. 46 (15. 11. 1884.), str. [725].

„Balkanska Toskana”, u: Zastava god. 19, br. 182 (23. 11./5. 12. 1884.), str. [2].

„Die Beziehungen zwischen Ungarn und Croatien”, u: Grazer Volksblatt god. 17, br. 277 (30. 11. 1884.), str. [9].

„Die Bildergalerie in Agram”, u: Bukowinaer Rundschau br. 78 (27. 11. 1884.), str. 5.

„Die Bilder-Gallerie”, u: Die Drau god. 17, br. 91 (13. 11. 1884.), str. [2].

„Bischof Strossmayer”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 259 (8. 11. 1884.), str. [1]; br. 262 (12. 11. 1884.), str. [3].

„Bischof Strossmayer”, u: Die Presse god. 37, br. 317 (18. 11. 1884.), str. [1]-2.

„Bischof Strossmayer in Agram: Budapest, 19. November”, u: Das Vaterland: Zeitung für die österreichische Monarchie god. 25, br. 321 (22. 11. 1884.), str. [1].

„Biskup Strossmayer u Zagrebu”, u: Pozor br. 262 (13. 11. 1884.), str. [1].

„Brzojavne čestitke”, u: Pozor br. 260 (11. 11. 1884.), str. [1-2]; br. 263 (14. 11. 1884.), str. [1].

BUZOLIĆ, Stjepan. „Oda: pri svečanom otvoru akad. slikare u Zagrebu u dneve osam do petnaest studenoga MDCCCLXXXIV Josipu Jurju Strossmajeru”, u: Iskra god. 1, br. 20 (1884.), str. [77]; Sriemski Hrvat god. 7, br. 101 (1884.), str. [1].

CEPELIĆ, Milko (Mihovil). „Josip Juraj Strossmayer”, u: Slovan god. 1, br. 43 (1884.), str. [339].

CROATEN. „Politische Ereignisse und politische Fehler: (Von einem Croaten.), Agram, 15. November”, u: Wiener Allgemeine Zeitung: Morgenblatt br. 1697 (19. 11. 1884.), str. [1]-2.

„Dalmatinske novine o narodnoj svečanosti u Zagrebu”, u: Pozor br. 268 (20. 11. 1884.), str. [2-3].

„Dani slave u Zagrebu”, u: Sriemski Hrvat god. 7, br. 91 (1884.), str. [2].

„Deputacija gradjanstva zagrebačkoga pred biskupa Strossmayera”, u: Pozor br. 257 (7. 11. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049547

„[Devetoga] 9. studena t. g. važan je dan u životu hrvatskoga naroda”, u: Hrvatska vila god. 4, br. 2 (1884.), str. 29.

„[Dne 9. o. mj. bila je svetčano otvorena galerija slika …]”, u: Katolički list god. 35, br. 46 (1884.), str. 366-368.

„[Dne 9. t. mj. biti će svečano otvorenje galerije slika …]”, u: Hrvatska vila god. 4, br. 1 (1884.), str. 13.

„Doček biskupa Strossmayera”, u: Pozor br. 258 (8. 11. 1884.), str. [2]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2121030

DOLOVČAK, Stjepan. „Poziv”, u: Narodne novine god. 50, br. 256 (5. 11. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049140

DOLOVČAK, Stjepan. „Poziv”, u: Pozor br. 256 (6. 11. 1884.), str. [3].

„Die Einweihung des Akademie-Palais”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 260 (10. 11. 1884.), str. [1-3].

„Der Empfang des Bischof Strossmayer”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 259 (8. 11. 1884.), str. [2-3].

„Eröffnung der Bildergallerie”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 249 (27. 10. 1884.), str. [5]; br. 255 (4. 11. 1884.), str. [2]; br. 256 (5. 11. 1884.), str. [2-3]; br. 259 (8. 11. 1884.), str. [1-2]; Laibacher Zeitung god. [103], br. 260 (11. 11. 1884.), str. 2145-2146.

„Das Fest der Opposition”, u: Die Drau god. 17, br. 91 (13. 11. 1884.), str. [1-2].

„Galerija slika”, u: Pozor br. 263 (14. 11. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048403

„Galerija slika”, u: Slovinac god. 7, br. 33 (1884.), str. 525; Zora god. 1, br. 19 (1884.), str. 154.

„Godišnja svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1884.”, u: Rad JAZU god./br. [9]/73 (1884.), str. [186]-203.

„Gostbe u baruna Ljudevita Vraniczanya”, u: Pozor br. 259 (10. 11. 1884.), str. [2]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049405

GRANIČAR. „Balkanska Toskana”, u: Srpski list god. 5, br. 45 (1884.), str. [5-6].

I. M. „Iz Zagreba na Martinje!”, u: Katolička Dalmacija god. 15, br. 76 (1884.), str. [1].

J. „Agram, 8. November”, u: Prager Tagblatt god. 8, br. 311 (9. 11. 1884.), str. 8.

„[Jugoslavenska akademija znanostih i umjetnostih …]”, u: Narodne novine god. 50, br. 268 (19. 11. 1884.), str. [3].

JURKOVIĆ, Janko. „Pregled razhoda i prihoda gradjevne zaklade za akademičku palaču”, u: Rad JAZU god./br. [7]/70 (1884.), str. 230-233.

„K otvorenju galerije slikah”, u: Narodne novine god. 50, br. 250 (28. 10. 1884.), str. [4]; br. 254 (3. 11. 1884.), str. [2]; br. 256 (5. 11. 1884.), str. [2-3]; br. 257 (6. 11. 1884.), str. [3]; br. 259 (8. 11. 1884.), str. [4]; Svjetlo god. 1, br. 88 (1884.), str. 2-3.

„K otvorenju galerije slikah”, u: Narodne novine god. 50, br. 259 (8. 11. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049475

„K svečanosti otvorenja galerije slika”, u: Pozor br. 256 (6. 11. 1884.), str. [2]; Sloboda god. 7, br. 254 (7. 11. 1884.), str. [3].

„K svečanosti otvorenja galerije slika”, u: Pozor br. 257 (7. 11. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049481

KLAIĆ, Vjekoslav. „Strossmayer u Zagrebu”, u: Vienac god. 16, br. 46 (15. 11. 1884.), str. 735-738.

KOBALI, Milan. „Razgledanje galerije slika, muzeja, izložbe obrtne škole, obrt. muzeja te sbirka ovdašnjih zavoda”, u: Napredak god. 25, br. 28 (1884.), str. 455.

„Narodna svečanost”, u: Naša sloga god. 15, br. 46 (1884.), str. [1-2]; Narod god. 1, br. 89 (1884.), str. [1].

„Nasledek banove demonštracije proli vladiki Strossmayerju”, u: Slovan god. 1, br. 49 (1884.), str. 416-417.

„Nesudjena hvala”, u: Pozor br. 269 (21. 11. 1884.), str. [1].

„[O jučerašnjoj i današnjoj svetkovini …]”, u: Srbobran god. 1, br. 11 (28./9. 10. 1884.), str. [4].

„[O zagrebačkih svečanosti …]”, u: Pozor br. 265 (17. 11. 1884.), str. [1]; Narodne novine god. 50, br. 269 (20. 11. 1884.), str. [2].

„Odlazak Njeg. Preuzvišenosti biskupa J. J. Strossmayera”, u: Pozor br. 264 (15. 11. 1884.), str. [4]; Narodne novine god. 50, br. 265 (15. 11. 1884), str. [3]; Sriemski Hrvat god. 7, br. 93 (1884.), str. [2].

„Odlazak preuzv. gosp. biskupa Strossmajera iz Zagreba”, u: Katolička Dalmacija god. 15, br. 78 (1884.), str. [1].

„Oprost biskupa Strossmayera sa gradom Zagrebom”, u: Pozor br. 262 (13. 11. 1884.), str. [3].

„Otvaranje galerije slika u Zagrebu”, u: Srbobran god. 1, br. 10 (25./6. 10. 1884.), str. [3].

„Otvorenje galerije slikah”, u: Narodne novine god. 50, br. 243 (20. 10. 1884.), str. [3]; br. 245 (22. 10. 1884.), str. [2]; Sriemski Hrvat god. 7, br. 90 (1884.), str. [1]; Svjetlo god. 1, br. 85 (1884.), str. 4; Hrvatski učitelj god. 8, br. 22 (1884.), str. 351.

„Otvorenje galerije slikah”, u: Pozor br. 256 (6. 11. 1884.), str. [1]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049338

„Otvorenje galerije slikah i posveta akademijske palače”, u: Sloboda god. 7, br. 256 (10. 11. 1884.), str. 2-3; Svjetlo god. 1, br. 91 (1884.), str. 3; br. 92, str. 2; Narodne novine god. 50, br. 260 (10. 11. 1884.), str. [2-5].

„’Pester Lloyd’ i Firenca na Savi”, u: Pozor br. 271 (24. 11. 1884.), str. [1].

„Po svršetku svetčanostih”, u: Narodne novine god. 50, br. 260 (10. 11. 1884.), str. [1].

„Poročilo o delovanji ʻMatice Slovenskeʻ”, u: Letopis Matice Slovenske (1884.), str. 321-323.

„Poslije svečanosti”, u: Pozor br. 266 (18. 11. 1884.), str. [1].

„Poziv”, u: Narodne novine god. 50, br. 258 (7. 11. 1884.), str. [2]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049562

„Prag, 11. November”, u: Prager Abendblatt: Beilage zur Prager Zeitung br. 260 (11. 11. 1884.), str. [2].

„[Preuzvišeni g. J. J. Strossmajer …]”, u: Katolički list god. 35, br. 47 (1884.), str. 375-376.

„[Preuzvišeni g. biskup J. J. Strossmayer …]”, u: Katolička Dalmacija god. 15, br. 77 (1884.), str. [1]; Narodne novine god. 50, br. 263 (13. 11. 1884.), str. [3].

„Preuzvišeni gospodin biskup Strossmayer”, u: Pozor br. 261 (12. 11. 1884.), str. [2]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049372

„[Prisutnost hrvatskog mecene u Zagrebu …]”, u: Sriemski Hrvat god. 7, br. 92 (1884.), str. [1-2].

„Program svetčanosti koju priredjuje grad Zagreb prigodom otvorenja galerije slika i posvete akademijske palače u slavu preuzvišenoga gospodina Josipa Jurja Strossmajera biskupa bosansko-djakovačkoga … u Zagrebu dne 8. i 9. studenoga 1884.”, u: Narodne novine god. 50, br. 257 (6. 11. 1884.), str. [3-4]; br. 258 (7. 11. 1884.), str. [2]; Katolička Dalmacija god. 15, br. 76 (1884.), str. [1].

„Proslava posvete akademijske palače i otvorenja galerije slika”, u: Napredak god. 25, br. 33 (1884.), str. 538.

RAČKI, Franjo. „[Dne 9. t. mj. u 11 satih prije podne bit će akademička palača …]”, u: Narodne novine god. 50, br. 256 (5. 11. 1884.), str. [3].

RAČKI, Franjo. „Govor D.r F. Račkia prigodom otvorenja Strosmajerove galerije slika i posvećenja palače akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu”, u: Narodni list god. 23, br. 86 (1884.), str. [1-2]; br. 87-89, str. [1].

RAČKI, Franjo. „Izvještaj o gradjevnom fondu za akademijsku palaču”, u: Rad JAZU god./br. [7]/70 (1884.), str. [223]-230. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=169398

RAČKI, Franjo. „Na uvaženje!”, u: Pozor br. 254 (4. 11. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049556

RAČKI, Franjo. „[‘Strossmayerovoj galeriji’ …]”, u: Pozor br. 288 (15. 12. 1884.), str. [3].

„Radnje u akademičkoj palači”, u: Pozor br. 109 (10. 5. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2122687; br. 189 (16. 8. 1884.), str. [3].

„[Radno vrijeme Akademijine Strossmayerove galerije i knjižnice te muzeja i kazališta u Zagrebu sredinom studenoga 1884.]”, u: Pozor br. 264 (15. 11. 1884.), str. [4]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049560

„Razsvjeta i bakljada”, u: Pozor br. 259 (10. 11. 1884.), str. [2-3].

„Sa sveučilišta”, u: Sloboda god. 7, br. 259 (13. 11. 1884.), str. [2].

Se. „[Einweihung des Akademiepalastes in Agram]”, u: Das Vaterland: Zeitung für die österreichische Monarchie god. 25, br. 310 (10. 11. 1884.), str. 3; Volksblatt für Stadt und Land god.15, br. 46 (13. 11. 1884.), str. [2].

„Skele za namještenje slika”, u: Pozor br. 22 (26. 1. 1884.), str. [6].

„Skupna sjednica od 22. veljače 1884.”, u: Rad JAZU god./br. [8]/71 (1884.), str. 234-235.

„Skupna sjednica od 16. srpnja 1884.”, u: Rad JAZU god./br. [9]/73 (1884.), str. 216-217.

„Skupna sjednica od 28. listopada 1884.”, u: Rad JAZU god./br. [9]/73 (1884), str. 218-219.

„Slavlje u Zagrebu”, u: Narod god. 1, br. 90 (1884.), str. [1-2]; br. 91, str. [2-3]; br. 92, str. [1-2]; br. 93-97, str. [1]; Zastava god. 19, br. 169 (31. 10./12. 11. 1884.), str. [3].

„Slavnost odprtja galerije slik pri jugoslovanski akademji znanosti in umjetnosti v Zagrebu”, u: Slovan god. 1, br. 47 (1884.), str. 401-402; br. 48, 409; br. 49, 417.

„Strosmajerov doček”, u: Sloboda god. 7, br. 255 (8. 11. 1884.), str. [3].

„Strosmajerova galerija slika”, u: Zastava god. 19, br. 177 (14./26. 11. 1884.), str. [3]; Vienac god. 16, br. 15 (12. 4. 1884.), str. 244.

„Strossmajerove galerije”, u: Narodne novine god. 49, br. 141 (21. 6. 1883.), str. [2].

STROSSMAYER, Josip Juraj. „Besjeda biskupa Josipa J. Strosmajera prigodom otvorenja Strosmajerove galerije: po stenografičkim bilježkam”, u: Narodni list god. 23, br. 90 (1884.), str. [1]; br. 91-94, str. [1-2]; br. 95, str. [1]; br. 96, str. [1-2]; Napredak god. 25, br. 34 (1884.), str. 549-555; br. 35, str. 563-570; Slovan god. 1, br. 50 (1884.), str. 422-423; br. 52, str. 437-439; br. 53, str. 444-449; Katolička Dalmacija god. 15, br. 79 (1884.), str. [1]; br. 80, str. [1-2].

STROSSMAYER, Josip Juraj. Besjeda biskupa Josipa Jurja Strossmayera rečena u svetčanoj sjednici Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884.: prigodom otvorenja ‘Strossmayerove galerije slika’. Djakovo : Biskupijska štampara, 1884. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=297173

STROSSMAYER, Josip Juraj. „Biskup Strossmayer gradu Ljubljani”, u: Pozor br.271 (24. 11. 1884.), str. [3].

STROSSMAYER, Josip Juraj. „O umjetničkih školah: ulomak iz besjede preuzviš. g. biskupa J. J. Strossmajera prigodom otvaranja njegove galerije slika dne 9. stud. ov. g.”, u: Katolički list god. 35, br. 51 (1884.), str. 405-406; br. 52, str. 411-414.

STROSSMAYER, Josip Juraj. „Strosmajerjev govor pri otvorenji galerije slik v Zagrebu 9. t. m.”, u: Slovenec god. 12, br. 263 (14. 11. 1884.), str. [1]; br. 264, str. [1]; Novice gospodarske, obrtniške in narodne god. 42, br. 50 (1884.), str. 397-398; br. 51, str. 405-406.

STROSSMAYER, „Josip Juraj. Strossmayer gradu Zagrebu”, u: Pozor br. 264 (15. 11. 1884.), str. [1]; Sloboda god. 7, br. 261 (15. 11. 1884.), str. 3; Slovan god. 1, br. 50 (1884.), str. 424.

„Strossmayer’s Triumphzug”, u: Neue Freie Presse br. 7266 (19. 11. 1884.), str. 2.

„Strossmayerjeva galerija jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti”, u: Slovan god. 1, br. 48 (1884.), str. 405-406; br. 49, str. 412-414, 415; br. 49 (1884.), str. 416.

„Strossmayerova galerija slika”, u: Pozor br. 258 (8. 11. 1884.), str. [1].

„Strossmayerova galerija slika”, u: Pozor br. 258 (8. 11. 1884.), str. [1-2]; Vienac god. 16, br. 45 (8. 11. 1884.), str. 722 + 1 ilustr.; Narodne novine god. 50, br. 264 (14. 11. 1884.), str. [3].

„Strossmayerova slava”, u: Pozor br. 268 (20. 11. 1884.), str. [2].

„Sugradjani! Mila braćo!”, u: Narodne novine god. 50, br. 256 (5. 11. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049796

„Sugradjani! Mila braćo!”, u: Pozor br. 255 (5. 11. 1884.), str. [3].

„Sutra je od 10 – 1 ure otvorena akademijska ʻStrossmayerova galerijaʼ na II spratu akademijske palače na Zrinjskom trgu”, u: Pozor br. 261 (12. 11. 1884.), str. [3].

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije”, u: Rad JAZU god./br. [9]/73 (1884.), str. [154]-185; br. 219-220; Pozor br. 259 (10. 11. 1884.), str. [1-2]; br. 264 (15. 11. 1884.), str. [1-3].

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije: Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga”, u: Rad JAZU [9]=73 (1884.), str. 154-162. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=169409

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije: Besjeda pokrovitelja J. J. Strossmayera”, u: Rad JAZU [9]=73 (1884.), str. 162-185. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2050172

„Svečana sjednica jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1884.: I. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga”, u: Pozor br. 283 (9. 12. 1884.), str. [2]; Katolička Dalmacija god. 15, br. 85 (1884.), str. [2-3]; Narodne novine god. 50, br. 287 (12. 12. 1884.), str. [3-4]; Katolička Dalmacija god. 15, br. 84 (1884.), str. [2-3].

„Svečani dani”, u: Pozor br. 260 (11. 11. 1884.), str. [2].

„[Svečano otvorenje galerije slika u Zagrebu …]”, u: Srbobran god. 1, br. 3 (9./21. 10. 1884.), str. [3].

„Svečanost otvorenja galerije slika”, u: Pozor br. 241 (18. 10. 1884.), str. [3]; Sloboda god. 7, br. 253 (6. 11. 1884.), str. [3]; Katolička Dalmacija god. 15, br. 76 (1884.), str. [1-2].

„Svečanost otvorenja galerije slika”, u: Pozor br. 244 (22. 10. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2048406

„Svečanost u Zagrebu prigodom otvorenja galerije slika i blagoslova akademijske palače”, u: Glasnik sv. Josipa god. 12, br. 12 (1884.), str. 185-189.

„Svetčano otvorenje galerije slika”, u: Pozor br. 241 (18. 10. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049143

„Štrosmajerova galerija slika”, u: Srpske novine god. 51, br. 248 (1884.), str. 1361-1362; Srpsko kolo god. 4, br. 87 (1884.), str. 3.

„Toskana i Fiorenca”, u: Sriemski Hrvat god. 7, br. 94 (1884.), str. [1].

„Transparenti”, u: Pozor br. 257 (7. 11. 1884.), str. [4].

TRNSKI, Ivan. „Preuzvišenom gospodinu vladici, nj. c. kr. veličanstva, tajnomu savjetniku, pokrovitelju i stvaratelju Jugoslavenske akademije itd. itd. Josipu Jurju Strossmayeru u Zagrebu, na 9. studenog 1884. Vaše preuzvišenosti najiskreniji štovalac”, u: Pozor br. 272 (25. 11. 1884.), str. [3].

TRUHELKA, Ćiro. „Strossmayerova galerija slika”, u: Vienac god. 16, br. 43 (25. 10. 1884.), str. 684-687. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[2],%22view%22:%22info%22} ; br. 44 (1. 11. 1884.), str. 700-702. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[6],%22panX%22:0.498,%22panY%22:0.637,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.603} ; br. 45 (8. 11. 1884.), str. 718-719. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[9],%22panX%22:0.498,%22panY%22:0.639,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.603} ; br. 46 (15. 11. 1884.), str. 734-735. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[14],%22panX%22:0.498,%22panY%22:0.429,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.9} ; br. 47 (22. 11. 1884.), str. 750-751. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[19],%22panX%22:0.5,%22panY%22:0.426,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.9} ; br. 48 (29. 11. 1884.), str. 764-766. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12949&tify={%22pages%22:[21],%22panX%22:0.5,%22panY%22:0.426,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.9}

„Ueber kroatische Verhältnisse: von einem Kroaten”, u: Das Vaterland: Zeitung für die österreichische Monarchie god. 25, br. 320 (21. 11. 1884.), str. [1]-2.

„Wien, 12. November”, u: Die Presse: Abendblatt god. 37, br. 312 (12. 11. 1884.), str. [1].

„[Zagreb …]”, u: Smilje god. 13, br. 4 (1884.), str. 61.

„Zagrebačke crtice”, u: Narodne novine god. 50, br. 248 (25. 10. 1884.), str. [4]; br. 261 (11. 11. 1884.), str. [2].

„Zagrebačke svečanosti”, u: Pozor br. 259 (10. 11. 1884.), str. [2-3]; br. 260 (11. 11. 1884.), str. [1]; br. 261 (12. 11. 1884.), str. [2]; Narodni list god. 23, br. 86 (1884.), str. [2]; br. 87, str. [2].

„Zagrebačko družtvo čovječnosti”, u: Pozor br. 293 (20. 12. 1884.), str. [3].

„[Zahvala Akademije svim dionicima svečanosti]”, u: Pozor br. 267 (19. 11. 1884.), str. [3]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2049333

„Zaklada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti koncem g. 1883.”, u: Narodne novine god. 50, br. 102 (2. 5. 1884.), str. [4]; Pozor br. 103 (3. 5. 1884.), str. [4].

„Zum Strossmayer Feste”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 261 (11. 11. 1884.), str. [2].

„Zur Eröffnung der Bildergallerie”, u: Agramer Zeitung god. 59, br. 257 (6. 11. 1884.), str. [2-3]; br. 258 (7. 11. 1884.), str. [2]; Die Drau god. 17, br. 90 (9. 11. 1884.), str. [2]; Das Vaterland god. 25, br. 309 (9. 11. 1884.), str. 8.

1885.

HOFER, Otto. „Kuća g. baruna Ljudevita Vranyczany-Dobrinovića u Zagrebu”, u: Viesti Družtva inžinira i arhitekta god. 6, br. 4 (31. 12. 1885.), str. [25]-26 + 4 lista s tlocrtima, 2 lista s nacrtima. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2023453

STARE, Josip. „Pisma iz Zagreba: XI”, u: Ljubljanski zvon god. 5, br. 9 (1885.), str. 527-533.

TRUHELKA, Ćiro; Iso Kršnjavi. Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1885. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12951

„Začasni gradjanin zagrebački, Ljudevit barun Vranicanji-Dobrinović”, u: Narodne novine god. 51, br. 47 (27. 2. 1885.), str. [2-3].

1886.

„Petdeset godina kulturnoga života Hrvata: Stjepan Buzolić”, u: Zvonimir br. 3 (1886.), str. 108-110.

„Svečanosti otvoraja galerije slika u Zagrebu na 8. i 9. studenoga 1884.”, u: Zvonimir br. 3 (1886.), str. [77]-83.

1887.

„Pravila za akademičku galeriju Strosmajerovu”, u: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti”[dalje: Ljetopis JAZU] god./br. 2/1877/87 (1887.), str. [46]-48. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=173063

„[Uvod: poviest akademije]”, u: Ljetopis JAZU god./br. 2/1877/87 (1887.), str. 3-18.

KORIŠTENA LITERATURA

„Akademička palača u Zagrebu: sa dvie slike“, u: Vienac: zabavi i pouci god. 8, br. 1 (1. 1. 1876.), str. 4-[5], 14-15. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2051565

Bagarić, Marina. „Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović“, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti god. 37 (2013.), str. 145-158. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203837

Bijelić, Borislav. Đakovo u prijedlozima i projektima željezničkih pruga do 1914. godine. Đakovo : Muzej Đakovštine Đakovo : HŽ-Hrvatske željeznice, 2004. Dostupno na: https://muzej-djakovstine.hr/wp-content/uploads/2016/11/zeljeznice.pdf

Brunšmid, Josip. Akademijska galerija Strossmayerova. 4. izd. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1911. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12957

Brunšmid, Josip. Akademijska galerija Strossmayerova. 5. izd. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12955

Brunšmid, Josip. „Strossmayerova galerija slika“, u: Savremenik god. 12, br. 4 (1917.), str. 152-166. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12945&tify=%7B%22pages%22%3A%5B14%5D%7D

Bunijevac, Helena. „Izgradnja pruge Zidani most-Zagreb-Sisak kao početak oblikovanja zagrebačkog željezničkog čvorišta“, u: 140 godina željeznice u Zagrebu (1862.–2002.): zbornik znanstvenog skupa. Zagreb : HŽ-Hrvatske željeznice : Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskog državnog arhiva, 2003. Str. 21-30.

Bunijevac, Helena. 150 godina željeznice u Zagrebu. Zagreb : HŽ Infrastruktura d.o.o. : Hrvatski željeznički muzej, 2012.

Damjanović, Dragan. Arhitekt Herman Bollé. Zagreb : Leykam international : Muzej za umjetnost i obrt, 2013.

Damjanović, Dragan. „Bishop Juraj Strossmayer, Izidor Kršnjavi and the Foundation of the Chairs in Art History and Ancient Classical Archeology at Zagreb University“, u: Centropa: a Journal of Central European Architecture and Related Arts vol. 9, no. 3 (2009.), str. 176-184.

Damjanović, Dragan. „Biskup Strossmayer i osnivanje Stolice za poviest umjetnosti i klasičnu umjetničku arkeologiju na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu“, u: Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. – 2018.): program i sažeci izlaganja [22. studenoga 2018.] / Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; [ur.] Josipa Alviž, Dubravka Botica, Lovorka Magaš Bilandžić, Danko Šourek. Zagreb : FF press, 2018. Str. 9.

Damjanović, Dragan. „Herman Bollé – izgradnja i opremanje katedrale u Đakovu (1876. – 1884.)“, u: Croatica Christiana Periodica god. 33, br. 63 (2009.), str. 109-127. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/40869

Damjanović, Dragan. „Iso Kršnjavi i opremanje đakovačke katedrale“, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU vol. 26 (2008.), str. 195-219. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/33619

Damjanović, Dragan. „Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake“, u: VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni: VI. Città immaginate: sguardi sulla città contemporanea / [ur.] Salvatore Adorno, Giovanni Cristina i Arianna Rotondo. Catania : Scrimm Edizioni, 2014. Str. 1833-1845.

Damjanović, Dragan. „Projektiranje palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1875.–1877.: renesansa renesanse u hrvatskoj arhitekturi“, u: Prostor vol. 27, no. 1/57 (2019), str. 14-35. Dostupno na: https://doi.org/10.31522/p.27.1(57).2

Dobrovšak, Ljiljana. „Zaposlenici na željeznicama u Hrvatskoj 1903. godine“, u: Časopis za suvremenu povijest god. 40, br. 2 (2008.), str. 489-516. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/30609

Dulibić, Ljerka. „Kolekcioniranje slika talijanskih baroknih majstora u kontinentalnoj Hrvatskoj”, u: Sveto i profano: slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 16. 04. 2015. 02. 08. 2015. / [ur.] Radoslav Tomić i Danijela Marković. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2015. Str. 83-87. Katalog izložbe.

Dulibić, Ljerka; Iva Pasini Tržec. „Austrijski slikar Leopold Kupelwieser i biskup Josip Juraj Strossmayer“, u: Ars Adriatica 6 (2016), str. 209-218. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/170923

Dulibić, Ljerka; Iva Pasini Tržec. „Bishop Josip Juraj Strossmayer and the founding of art history studies in Croatia“, u: History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Vol. 1 / ed. By Jerzy Malinowski ; Society of Modern Art in Toruń & Department of History of Modern Art. Toruń : Society of Modern Art : Tako Publishing House, 2012. Str. 73-79.

Dulibić, Ljerka; Iva Pasini Tržec. „Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i ‘njezina zgrada’“, u: Zbornik radova 2. kongresa hrvatskih muzealaca: muzeji i arhitektura u Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2013. Str. 4-41. Dostupno na: http://hrmud.hr/wp-content/uploads/2014/06/Zbornik-HMD-1.pdf

Dulibić, Ljerka; Iva Pasini Tržec. Strossmayerova zbirka starih majstora. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=196714

Dulibić, Ljerka; Iva Pasini Tržec; Borivoj Popovčak. Strossmayerova galerija starih majstora odabrana djela. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=196162

Feletar, Dragutin. „Historijsko-geografsko značenje pruga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“, u: 140 godina željeznice u Zagrebu (1862.–2002.): zbornik znanstvenog skupa. Zagreb : HŽ­Hrvatske željeznice : Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskog državnog arhiva, 2003. Str. 31-43.

Freudenreich, Aleksandar. „Rekonstrukcija starog kazališta na Markovom trgu“, u: Kazališni almanah (1937.), str. 32-42.

Gržina, Hrvoje. „’Nenadkriljeni zagrebački fotograf’ – Prilozi o životu i radu Ivana Standla“, u: Arhivski vjesnik/Bulletin d’archives br. 61 (2018.), str. 103-125. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/216946

Hirc, Dragutin. Stari Zagreb. Zagreb : Matica hrvatska, 2008.

Horvat, Rudolf. „Akademijska palača“, u: Prosvjeta god. 6, br. 5. (1. 3. 1898.), str. 154-158; br. 6 (15. 3. 1898.), str. 180-184. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2122098&tify={%22view%22:%22info%22}

Horvat, Rudolf. Prošlost grada Zagreba. Zagreb : „August Cesarec” : Atlantic Paper, 1992.

Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj: zbornik radova znanstvenog skupa: Zlatna dvorana Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb 21. – 23. studenoga 2012. / ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević. Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Institut za povijest umjetnosti, 2015.

Iveljić, Iskra. Očevi i sinovi: privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Zagreb : Leykam international, 2007.

„Izvanredna skupština Jugoslavenske akademije: održana dne 24. ožujka 1948.“, u: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: za godine 1946.–1948. [dalje Ljetopis JAZU] knj. 54 (1949.), str. 75-99. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=173666

Jašo, Marta; Tatjana Paić-Vukić. Osnivanje i počeci rada Akademije u dokumentima Arhiva HAZU: katalog izložbe. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011.

Knežević, Snješka. „Akademijina palača i njezini trgovi“, u: Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti god. 42, br. 1/60 (1994.), str. 35-46. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=201614

Knežević, Snješka. Zagrebačka zelena potkova. Zagreb : Školska knjiga : FS, 1996.

Knežević, Snješka. Zagrebački povijesni trgovi, parkovi i neke ulice. Zagreb : ArTresor naklada, 2020.

Knoll, Petar. Akademijska galerija Strossmayerova. 6. izd. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1922. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12958

Kršnjavi, Izidor. „Gdje da gradimo galeriju?“, u: Obzor god. 5, br, 149 (3. 7. 1875.), str. [1]. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2121017

Kršnjavi, Izidor. „Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba: iz mojih zapisaka“, u: Hrvatsko kolo knj. 1(1905.), str. [215]-307.

Kršnjavi, Izidor. „Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba“, u: Zapisci: iza kulisa hrvatske politike. Sv. 1. Zagreb : Mladost, 1986. Str. 382-442.

Kršnjavi, Izidor. „Povijest gradnje akademijske palače“, u: Savremenik god. 12, br. 4 (2017.), str. 166-171. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12945&tify=%7B%22pages%22%3A%5B28%5D%7D

Martinčić, Ivan. Planoteka kabineta za arhitekturu i urbanizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: I. A. skupni popis gradiva Planoteke (s dopunskim pojedinačnim popisom). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet za arhitekturu i urbanizam, 2007.

Maruševski, Olga. Iso Kršnjavi kao graditelj: izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1986.

Maruševski, Olga. Iso Kršnjavi kao graditelj: izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj. 2., nadopunjeno izd. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009.

Ostajmer, Branko. „Kako sam postao Magjaron – tri godine u životu Izidora Kršnjavoga (1883. – 1885.)“, u: Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj: zbornik radova znanstvenog skupa: Zlatna dvorana Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb 21. – 23. studenoga 2012. / ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević. Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Institut za povijest umjetnosti, 2015. Str. 25-42.

Pavić, Matija; Milko Cepelić. Biskup Josip Juraj Strossmayer. Reprint. Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1994.

Petravić-Klaić, Đurđa. „Unutrašnje uređenje palače Vranyczany-Dobrinović u Zagrebu”, Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti god. 40, br. 1 (1997.), str. 117-130. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/150763

Popovčak, Borivoj. Portreti Josipa Jurja Strossmayera: izložba u povodu 130. obljetnice osnutka Strossmayerove galerije: Zagreb, 9. studenoga 2014. 4. veljače 2015. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, 2015. Katalog izložbe. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=214236

Povijest grada Zagreba / [ur.] Ivo Goldstein, Slavko Goldstein. Knj. 1: Od prethistorije do 1918. Zagreb : Novi Liber, 2012.

Prudnik, Max Hantken von. Das Erdbeben von Agram im Jahre 1880. Budapest : Gebrüder Legrady, 1882. Dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=info&id=19875

[Prvo] I. redovno godišnje zasjedanje skupštine Jugoslavenske akademije: održano 26. III. 1949., u: Ljetopis JAZU: za godine 1949.–1950. knj. 56 (1952.), str. 75-99. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=173736

Rački, Franjo. Akademijska galerija Strossmayerova. 2. prerađeno izd. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1891. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12959

Rački, Franjo. „Izvještaj o gradjevnom fondu za akademijsku palaču“, u: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti god./br. [7]/70 (1884.), str. [223]-230. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=169398

S. „Veliki radovi na adaptaciji zgrade Jugoslavenske akademije“, u: Narodni list god. 4, br. 955 (7. 7. 1948.), str. [3].

Schneider, Artur. Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1932. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12952

Schneider, Artur. Katalog Strossmayerove galerije: I. Talijanske slikarske škole. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1939. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12962

Schneider, Artur. „Povijest i stradanja jednog spomenika: Fernkornov ‘Sv. Juraj’“, u: Jutarnji list god. 21, br. 7320 (19. 6. 1932.), str. 20-21.

Slukan Altić, Mirela. „Željeznička pruga i kolodvori u regulacijskim osnovama grada Zagreba“, u: 140 godina željeznice u Zagrebu (1862. – 2002.): zbornik znanstvenog skupa. Zagreb : HŽ-Hrvatske željeznice : Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskog državnog arhiva, 2003. Str. 44-64.

Solter, Ana. Arheološki muzej u Zagrebu: život od 19. do 21. stoljeća. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2016.

Sršan, Stjepan. Osječki ljetopisi: 1686.–1945. Osijek : Povijesni arhiv u Osijeku, 1993.

Sto godina Strossmayerove galerije: 1884. – 1984.: izložba u povodu stote obljetnice otvorenja Strossmayerove galerije starih majstora JAZU / glavni urednik Vinko Zlamalik. Zagreb : MTM [i. e.] Muzej Topić Mimara, 1984. Katalog izložbe.

Strossmayer, Josip Juraj. Besjeda biskupa Josipa Jurja Strossmayera rečena u svetčanoj sjednici Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884.: prigodom otvorenja »Strossmayerove galerije slika«. Djakovo : Biskupijska štampara, 1884. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=297173

Strossmayerova donacija: europska umjetnost od X. do XIX. stoljeća. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, 2006.

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije: Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga”, u: Rad JAZU [9]/73 (1884.), str. 154-162. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=169409

„Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije: Besjeda pokrovitelja J. J. Strossmayera”, u: Rad JAZU [9]/73 (1884.), str. 162-185. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=2050172

Šamec Flaschar, Indira. Akademička galerija slikah: bibliografija priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1842. – 1946. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, 2011. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=214231

Šamec Flaschar, Indira; Ivana Gržina. Svečanost otvorenja Strossmayerove galerije 1884. godine: povodom dvjestote godišnjice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. Katalog izložbe. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=214237

Šišić, Ferdo. Korespondencija Rački Strossmayer: o stogodišnjici rođenja Franje Račkoga. Sv. 2-3. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1929.–30.

Šrepel, Milivoj; Nikola Mašić. Akademijska galerija Strossmayerova. 3. izd. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1895. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12961

Tartaglia Kelemen, Vladimira. „Ferdinand Quiquerez u Italiji: prilog za slikarevu biografiju“, u: Radovi Arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [dalje Radovi Arhiva JAZU] sv. 1 (1972.), str. 109-132.

Tartaglia-Kelemen, Vladimira. „Izložba 1874. u Narodnom domu: prilog proučavanju prvih umjetničkih izložaba u Hrvatskoj“, u: Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti vol. 5 (1963.), str. 377-385. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124524

Tartaglia Kelemen, Vladimira. „Pisma Izidora Kršnjavoga 1874. – 1878.“, u: Radovi Arhiva JAZU sv. 2 (1973.), str. 157-220.

Térey, Gabriel. Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1926. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12956

Torbar, Josip. Izvješće o zagrebačkom potresu 9. studenoga 1880. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1882. Dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=info&id=20024

Truhelka, Ćiro; Iso Kršnjavi. Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1885. Katalog zbirke. Dostupno na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=12951

Užasni dani Zagreba: crtice o zagrebačkom potresu sbivšem se 9. studenoga i sljedećih dana god. 1880. U Zagrebu : [s. n.], 1880.

Varga, Darko. „Odjeci željezničke nesreće kod Osijeka 1882.: osvrt na novinske zapise i vrela izvan Hrvatske“, u: Godišnjak Njemačke zajednice/DG Jahrbuch: Zbornik radova 20. Znanstvenog skupa „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu”: Zagreb, 9. 11. 11. 2012. vol. 20 (2013.), str. 155-194. Dostupno na: http://deutsche-gemeinschaft.eu/wp-content/uploads/2013/10/Jahrbuch-2013.pdf

Veličanstveni Vranyczanyjevi: umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne plemićke obitelji: [Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu od 14. svibnja do 21. kolovoza 2016.] / [ur.] Marina Bagarić. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt : Matica hrvatska, 2016. Katalog izložbe.

Vujić, Žarka. „Izidor Kršnjavi – pionir muzealne znanosti u Hrvatskoj“, u: Muzeologija br. 46 (2009.), str. 9-35. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/80542

ARHIVSKI IZVORI

Arhiv Arheološkog muzeja u Zagrebu (AAMZ)
AAMZ-73. Zbirka fotografija

Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HR-AHAZU)
HR-AHAZU-2. Registratura JA
HR-AHAZU-52. Ostavština F. Račkog
HR-AHAZU-59. Ostavština J. J. Strossmayera
HR-AHAZU-102. Zbirka fotografija

Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(ARLIKUM HAZU)
Ostavština Izidora i Štefe Kršnjavi

Državni arhiv u Zagrebu (HR-DAZG)
HR-DAZG-4. Gradsko poglavarstvo
HR-DAZG-798. Ostavština društva Kolo
HR-DAZG-857. Zbirka Ulčnik Ivan
HR-DAZG-1122. Zbirka građevne dokumentacije

Hrvatski državni arhiv (HR-HDA)
HR-HDA-78. Zemaljska vlada. Predsjedništvo
HR-HDA-781. Obitelj Vojnović
HR-HDA-782. Obitelj Vranyczany-Dobrinović
HR-HDA-804. Kršnjavi Isidor
HR-HDA-835. Truhelka Ćiro
HR-HDA-907. Zbirka stampata
HR-HDA-1442. Zbirka fotografija Ivana Standla
HR-HDA-1443. Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća
HR-HDA-1684. Zbirka razglednica

Kabinet za arhitekturu i urbanizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(KAU HAZU)

Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu (HR-NAZg)
HR-NAZg, DM, III-33. Zbirka nacrta Dijecezanskog muzeja

Pismohrana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Pismohrana i Fotoarhiv Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti