Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Strossmayerova galerija starih majstora

Katalog

Muškarac čita i žena za stolom

Prema: David Teniers Ml.
(Antwerpen, 1610. – Bruxelles, 1690.)

Otvori
Seljak se udvara starijoj ženi

Prema: Adriaen van Ostade
(Haarlem, 1610. – Haarlem, 1685.)

Otvori
Kartaši

Pieter Jansz. Quast (Amsterdam, 1605./06 – Amsterdam, 1647.)

Otvori
Tučnjava

Flamanski slikar

Otvori
Ples pred krčmom

Prema: David Teniers Ml.
(Antwerpen, 1610. – Bruxelles, 1690.)

Otvori
Bogorodica s usnulim Djetetom

Prema: Jan Gossart (Maubeuge, 1478. – Middelburg, 1532.)

Otvori
Vaza s cvijećem

Gaspar Peeter Verbruggen Ml (?) (Antwerpen, 1664. – Antwerpen, 1730.)

Otvori
Vaza s cvijećem

Jan Baptist Bosschaert Ml. (Antwerpen, 1667. – Antwerpen, 1746.)

Otvori
Rasipni sin

Christoffel van der Laemen (Bruxelles, 1606.-15. – Antwerpen, 1651.)

Otvori
Radno vrijeme

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU do daljnjega je zatvorena za posjetitelje zbog posljedica potresa.

Kontakt

Zrinski trg 11, 10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895117
E-mail: sgallery@hazu.hr

Facebook
Fotografije
  • Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora
  • Hrvatski restauratorski zavod, Goran Tomljenović, 2020.
  • Hrvatski restauratorski zavod, Nikolina Oštarijaš, 2020.
  • Damir Fabijanić
Dizajn
Bor Dizdar
chevron-down